Yle slopar morgonens svenska nyhetssändning i tv

Morgonens svenskspråkiga tv-nyheter försvinner från Yles utbud i början av juni. Enligt Yle är orsaken till beslutet att man vill koncentrera morgonens nyhetsrapportering till radio och webben.

Yle har beslutat att slopa de svenskspråkiga nyhetssändningarna som ingår i programmet Morgon-tv på kanalen TV1.

De svenskspråkiga morgonnyheterna slutar i början av juni och den finlandssvenska tv-publiken får nöja sig med två svenskspråkiga nyhetssändningar på kvällskvisten.

–  Det är så att tv-nyhetssändningarna på kvällen i regel har betydligt högre tittarsiffror än morgonnyheterna, också på finska sidan, uppger Johanna Törn-Mangs, chef för medier och utgivning på Svenska Yle, som en delorsak till att morgonens svenskspråkiga nyhetssändning försvinner.

Kan den svenskspråkiga nyhetssändningens låga tittarsiffror bero på att Morgon-tv i övrigt är ett finskspråkigt program?

–  Jag tror inte det är huvudorsaken, utan att det handlar om vårt mediebeteende. På morgonen har man bråttom och är på språng. På tåget eller i bussen läser många nyheterna på sin telefon eller surfplatta. Billyssningen av radio är också väldigt utbredd, säger Törn-Mangs.

Ingen sparåtgärd eller prestigeförlust

Den huvudsakliga orsaken till nedläggningsbeslutet är ändå Svenska Yles begränsade resurser. Törn-Mangs berättar att Svenska Yle vill satsa på högklassiga radiosändningar och stärka sin nyhetsrapportering på webben.

Hon betonar att det inte är frågan om någon sparåtgärd och intygar att ingen får sparken på grund av förändringen.

–  Resurserna räcker inte till allt och vi vill koncentrera morgonens nyheter där vi ser att vi har den stora finlandssvenska publiken på morgonen, alltså på radio och webben.

Törn-Mangs tycker inte att morgonnyheternas slut är en prestigeförlust för svenskan.

–  Jag skulle säga så här, att de svenskspråkiga nyheterna i Morgon-tv tidigare var ett väldigt viktigt element med tanke på att vi också vill nå ut till finskspråkiga tittare, säger hon.

–  Nu har vi ändå andra satsningar, och ett exempel jag gärna lyfter fram är den tvåspråkiga sändningen från slottsbalen i december. Dessutom sänder vi den tvåspråkiga serien Egenland och Strömsö visas både på Yle Fem och på TV1 varje vecka.

Den svenskspråkiga nyhetssändningen har ingått i Morgon-tv sedan 2014. Innan det hade Yle i fyra år ett helt svenskspråkigt morgonprogram som hette Min morgon.