Yle slopade regionala nyhetssändningar

Högre tröskel. Yle Västnylands redaktionschef Patrik Rosström tillstår att tröskeln för att få med de riktigt små och lokala nyheterna kan bli högre i riksnyheterna än den var i de regionala samsändningarna. Bild: Lina Enlund

Förändringen är en del av två års utvecklingsarbete. På Yle uppger man att det handlar om en förbättring.

Yle skriver på sin sajt att Vega slutar med de regionala eftermiddagsnyheterna som ett led i kanalens utvecklingsarbete. I stället integrerar man de regionala nyheterna i Yle Vegas rikssändningar.

Samtidigt har kanalen genomfört en rad förändringar som tagits emot med både ris och ros.

Mera regionalt

Kerstin Häggblom, innehållschef på Svenska Yles nyheter, sport och aktualiteter, säger att förändringen med eftermiddagsnyheterna också innebär en förbättring. Man har förlängt de regionala sändningarna till klockan 12 varje förmiddag, samtidigt som man infört ett regionalt block under veckosluten.

Hon säger vidare att morgon och förmiddag innebär "regionala Svenskfinland", medan eftermiddagen är tänkt att lyfta fram det gemensamma där man tar in nyheter från de finlandssvenska regionerna. Det innebär att regionala rapporter ingår i riksnyhetssändningarna på eftermiddagarna och i Vega eftermiddag.

I praktiken har förändringarna lett till att mycket som hörs i regionala sändningar på morgonen hörs igen under förmiddagen, vilket betyder att man lätt hör samma inslag eller delar av ett inslag flera gånger per dag. På samma sätt har det visat sig att mycket av veckoslutsinnehållet är repriser, men Häggblom ser det som höjdpunkter från veckan.

– På lördagar har vi två regionala timmar mellan klockan 7 och 9. Där ingår de regionala höjdpunkterna från veckan som gick. Vegaförnyelsen har medfört ganska mycket mer regional sändningstid.

Utöver de nämnda förändringarna har man gått in för att allt ska vara mer eller mindre direktsänt, vilket innebär mindre andel förhandsbandade program.

Regionala nyhetssajter

Samtidigt ska svenska Yle fundera på de lokala nyhetssajterna. På finska sidan har man redan övergett de lokala första sidorna i ett försök att underlätta situationen för lokaltidningarna. Det är något som också förväntades hända på svenska sidan. I stället inväntar man den utvärdering av förnyelsen som Förvaltningsrådet gör.

Svenska Yles direktör Marit af Björkesten säger att vissa ansett att de finska förändringarna tvärtom gett de regionala nyheterna mera synlighet och att Förvaltningsrådet därför vill utvärdera saken.

– På svenska sidan inväntar vi deras svar innan vi gör något. På det viset undviker vi att kanske tvingas göra om förändringarna.

Förändringen var tänkt att märkas konkret efter årsskiftet, men nu finns inget datum inprickat.

Marit af Björkesten säger att man fått en del respons på förändringarna som helhet, såväl positiv som negativ.

– I början fick vi mera respons, såväl positiv som negativ, men nu har det minskat.

Inte heller Kerstin Häggblom har tagit emot särskilt mycket respons angående de bortfallna regionala nyheterna på eftermiddagarna.

– Jag fick ett mejl från Åboland och ett från Österbotten angående eftermiddagsförändringen. Radiolyssnandet kanske har förändrats så att man har radion på hela tiden. Man väntar nödvändigtvis inte på en tre minuters nyhetssändning exakt klockan 15.30. Med det sagt har vi kvar nyhetssändningar på jämna klockslag.

Det faktum att förändringarna lett till flera repriser och att det därmed skulle innebära mindre valuta för Yleskatten håller af Björkesten inte med om.

– Den kritiken utgår ifrån att alla kan lyssna när något sänds första gången. Så är det inte. Folk lyssnar när det passar dem bäst.

Yle Västnyland

Patrik Rosström, redaktionschef på Yle Västnyland, säger att slopandet av de regionala eftermiddagsnyheterna innebär en frigjord resurs på hans redaktion.

– Nyheterna med telegram från hela Nyland har sammanställts och sänts från Ekenäs. Det innebär att en person nu inte längre binds med detta på eftermiddagen.

Arbetet med samsändningen har tagit ungefär tre timmar per vardag i anspråk.

Högre tröskel

Tanken är alltså att riksnyheternas eftermiddagssändningar efter omgörningen också ska innehålla nyheter från regionerna. Rosström tillstår att tröskeln förmodligen kommer att vara högre än den var i de regionala samsändningarna.

Att eftermiddagsnyheterna från regionen slopats beror bland annat på att de fört en tynande tillvaro. Det visar lyssnarenkäter som gjorts.

– Morgonsändningarna däremot har en stigande kurva och vi har ju faktiskt också fått mer regional sändningstid på förmiddagarna i och med höstens satsning på förmiddagen i Nyland.

En annan orsak till förändringarna är människors förändrade sätt att konsumera nyheter:

– Allt mer nyheter fås via webben och sociala medier, säger Rosström.

Kommande sparbehov

Det ryktas också om samarbetsförhandlingar inom svenska Yle, men det är inget som Kerstin Häggblom bekräftar.

– Det finns inget beslut om det, säger Häggblom.

Marit af Björkesten säger å sin sida att kommande förändringar kommer att leda till samarbetsförhandlingar i något skede.

– Vi har åtaganden att köpa mera utifrån under de närmaste åren. Det innebär att vi minskar på mängden egenproducerade program. Det är klart att det på sikt innebär att man måste spara in på vissa områden. Det handlar främst om programinköp, och de största pengarna finns inom tv-produktioner.

Det är också möjligt att Yle kommer att köpa nyheter av FNB i framtiden. Hur det påverkar de svenskspråkiga nyheterna kan af Björkesten inte säga i det här skedet.

– Enligt den nya Yle-lagen ska vi samarbeta mera med mediesektorn i Finland. Det kommer vi att göra på flera olika sätt.