Fullmäktige enhälligt för att bevara Raseborgs byskolor

SFP:s Filip Björklöf, i talarstolen, föreslog att stadsfullmäktige återtar sitt beslut från den 6 juni 2016 och därmed går på stadsstyrelsens linje och avstår från att lägga ner skolor. Bild: Johanna Lemström

Raseborgs stadsfullmäktige går på stadsstyrelsens linje och avstår från att lägga ner skolor.

För en vecka sedan beslöt stadsstyrelsen efter omröstning att föreslå att fullmäktige avstår från skolnedläggningar med beaktande av stadens helhetsintresse. Omröstningen i stadsstyrelsen slutade 6–4 för att bevara skolstrukturen som den ser ut i dag.

I kväll behövdes ingen omröstning. Stadsfullmäktige enades om att bevara skolnätet intakt.

Många ville tala

Frågan om skolstrukturen väckte ändå en del diskussion i fullmäktige men ingen kom med något motförslag till stadsstyrelsens förslag. Samtliga talare var eniga om att skolorna nu bör få arbetsro.

SFP:s Filip Björklöf inledde kvällens diskussion i skolfrågan med att säga att han inte kommer ge något motförslag till stadsstyrelsens förslag till fullmäktige. I stället föreslog han att stadsstyrelsens förslag omfattas.

– Å SFP-gruppens vägnar föreslår jag att fullmäktige återtar sitt beslut från den 6 juni 2016.

Björklöf poängterade ändå att andra sätt att spara måste hittas och uppmanade för SFP-gruppens del stadsstyrelsen att komma med andra inbesparingsförslag.

"En slitsam historia"

SDP:s Johan Kvarnström konstaterade att det är beklagligt att skolor ställts emot varandra.

– Skolnätsfrågan har varit en utdragen och slitsam historia. Oavsett åsikt i frågan torde vi kunna enas om att den är ytterst komplex. Detta ställer krav på hur vi förtroendevalda förhåller oss till beredningens siffror. Vi har duktiga tjänstemän som fått slita hårt, inte minst på grund av motstridiga signaler från politiskt håll.

Kvarnström konstaterade att tjänstemännen har gett politikerna de fakta de som funnits att tillgå.

– Men en stor mängd faktorer spelar in och alla dessa är inte mätbara. Situationen kan också ändra snabbt och det är vi som har ansvar för att dra de långsiktiga slutsatserna. I fjol gav faktaunderlaget stöd till förslaget att stänga Västerby skola. Nu, bara ett och ett halvt år senare, talar en uppdatering av dessa fakta för att en stängning inte är möjlig på grund av utrymmesbrist.

Osthyveln historisk metod

Kvarnström kom med en rad konkreta förslag på inbesparingar på bildningssidan – utan att ta till osthyveln, som han sade hör till det förgångna som inbesparingsmetod.

Bland annat talade Kvarnström om möjligheten att flytta in daghemmet i Snappertuna i skolfastigheten, samt om samarbete över språkgränserna i Svartå.

Också SFP:s Werner Orre ville uttrycka sin åsikt i frågan om stadens skolstruktur.

– Det finns nog inte en enda i den här salen som vill stänga en skola. Det känns skönt att vi inte kommer att lägga ner någon skola, men det betyder att någon annan lagstadgad verksamhet lider.

Orre sade att Raseborg 2020 bör uppdateras.

De grönas Marko Reinikainen konstaterade att stadsstyrelsens förslag är lätt att omfatta för hans parti, liksom Kvarnströms inlägg.

Reinikainen lyfte också fram flyktingförläggningen i Mjölbolsta som en viktig faktor i skolfrågan, eftersom flyktingfamiljerna kan behöva en hel del skolplatser.

Vänsterförbundets Harri Yltävä var nöjd med stadsstyrelsens förslag till fullmäktige och såg förslaget som ett kvitto på att stadsstyrelsen vill satsa på utveckling och tillväxt.

– Om vi vill att familjer ska flytta hit måste vi satsa på skolorna, de är en viktig faktor då man väljer bostadsort.

Också Blå framtids Petri Palin tyckte att stadsstyrelsen beslutsförslag var lätt att omfatta.

Vid det här laget aviserade fullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist, SFP, en paus. Under pausen diskuterade de politiska grupperna ihop sig och då salen åter fylldes tog Filip Björklöf till orda igen:

– Efter diskussion med de andra grupperna i god demokratisk anda föreslår vi att stadsfullmäktige återtar sitt beslut från den 6 juni 2016. Stadsfullmäktige uppmanar stadsstyrelsen att komma med förslag på hur åtgärdsprogrammet Raseborg 2020 kan uppdateras för att få andra inbesparingar i stället för de som skolstängningarna hade inneburit.

SDP:s Camilla Grundström stödde Björklöfs förslag, varpå ordförande Blomqvist frågade om fullmäktige enhälligt kan omfatta förslaget – vilket fullmäktige alltså gjorde.

Mer läsning