Fullmäktige enhälligt för att bevara Raseborgs byskolor

SFP:s Filip Björklöf, i talarstolen, föreslog att stadsfullmäktige återtar sitt beslut från den 6 juni 2016 och därmed går på stadsstyrelsens linje och avstår från att lägga ner skolor.Bild: Johanna Lemström

Raseborgs stadsfullmäktige går på stadsstyrelsens linje och avstår från att lägga ner skolor.