WWF satsar 400 000 euro på västnyländska åar – nu bestäms hur pengarna ska användas

Bekantar sig. Elina Erkkilä från WWF bekantade sig med Ingå ås problemplatser tillsammans med bland andra Ingås nya miljöchef Elina Röman och Jenny Jyrkänkallio-Mikkola. Bild: Mira Strandberg

WWF:s planer på åtgärder för bättre vattenkvalitet har fått ett mycket positivt mottagande i Sjundeå och Ingå. I veckan besökte WWF:s representanter båda orterna för att se över förbättringsbehoven tillsammans med markägare.

Så gott som alla markägare som nåtts av informationen om WWF:s vattenförbättringsprojekt har kontaktat kansliet för att föreslå åtgärder på de egna markerna. Mottagandet förvånar och gläder de ansvari...