Wilhelmina Backman är Kyrkslätts lucia

Wilhelmina Backman är årets lucia i Kyrkslätt. Bild: Hymykuoppa

Luciakröningen bandas in den 13.12 i Kyrkslätt kyrka och kan ses på webbplatserna för Kyrkslätt svenska församling och Luckan Kyrkslätt, samt på Facebook-sidan Luckan Kyrkslätt/KNUF.

Corinna Tammenmaa är årets krönare. Luciasmycket doneras av Kyrkslätts Marthaförening och tärnornas smycken av Kyrkoby Marthakrets. Smyckena är från RMV-korut.

På grund av de rådande restriktionerna ordnas inget tomtetåg eller luciaglögg efteråt i Luckan.