VR:s attityder inte från detta årtusende

Bild: Nina ahtola

Det är ett stort svek för dem som har valt Västnyland som boningsort.

Då vår familj för 30 år sedan flyttade till Pojo undrade min arbetskollega (hon hade tidigare bott i Västnyland) varför vi flyttar till Västnyland, man kan inte lita på VR.

Min arbetsplats var då i Kyrkslätt och jo, hon hade så rätt. Ett halvt år efter flytten upphörde tåget såväl på morgonen som på eftermiddagen (cirka 16.30) att stanna i Kyrkslätt. Alltså för mig gällde bil och ibland buss. Då hade vi valt Pojo för de goda kommunikationerna från Karis mot Helsingfors.

Från 1994 pendlade jag i 17 år till huvudstaden och i två perioder till Åbo. Under dessa år var det mycket förseningar, stor del beroende på Pendolino som prioriterades högst, men som tyvärr allt som oftast stoppade övrig trafik. Då Y-tåget i början av 2000-talet sattes i trafik hade vi två sena förbindelser till Karis. Y-tåget som avgick cirka 22.40 och Åbo-tåget som gick 23-tiden. Utvecklingen har gått bakåt. Först tog man bort Y-tåget, sedan 22-tåget och i oktober 2015 23-tåget och från den 27 mars 2016 avgår sista tåget från Helsingfors 20.37.

Artikeln i VN (6.2) om skådespelaren Jonna Nyman belyser bra situationen hur eländigt det är i dag. Det är ett stort svek för dem som har valt Västnyland som boningsort. Det kan och får inte vara så att man måste ta bilen till Kyrkslätt för att kunna återvända från arbetsplatsen, evenemang och transfer från till exempel tåg på stambanan eller båt söderifrån.

I samma tidning berättar riksdagsledamot Thomas Blomqvist hur mycket han har jobbat för trafiken, men man måste nog fråga vari problemet ligger när man på VR och Kommunikationsministeriet inte lyssnar. Kanske vi får veta det efter tio år då någon skriver sina memoarer.

De år jag pendlade ökade passagerarantalet kraftigt, också antalet resenärer på lokaltågen har ökat hela tiden. Det att man sätter in buss mellan Kyrkslätt och Karis är nog så snedvridet som det kan vara. Miljö- och trafiksäkerhetsmässigt är det inte bra. Då det finns spår mellan dessa orter som har underhållits längs med åren och det nu igen skall användas tio miljoner euro till förbättringar skall det också gynna resenärerna från Västnyland inte bara dem som åker från Åbo.

I ett inlägg (HS 7.2) av planeringsdirektör Antti Tuominen kan man läsa att snabbheten på linjen Åbo–Helsingfors prioriteras. På VR förklarade man 1987, då de ovannämnda två turerna slutade stanna i Kyrkslätt, att fastän det inte är fråga om så många minuter ger det en känsla för resenärerna att det går snabbt.

Prissättningen av till exempel månadsbiljetterna för pendlarna från Västnyland, jämfört med dem som pendlar från Åbo, har varit sådan att västnylänningarna i proportion har betalat mycket högre priser. Då jag har påtalat detta för VR har man svarat att var god och välj: det finns fyra priser (inte längre i dag) att välja mellan: Pendolino, Intercity, snälltåg (blåa vagnar) och lokaltåg.

VR:s attityd gentemot kunderna är inte alla gånger från detta millennium.

Johan Högström Billnäs

Mer läsning