VR slutar med buss mellan Kyrkslätt och Karis

VR slutar med anslutningsbussförbindelsen mellan Kyrkslätt och Karis tillsvidare. De sista bussarna kör på valborgsmässoafton.

VR hänvisar till coronakrisen som orsak till uppehållet. Antalet tågresenärer har minskat radikalt i hela landet.

VR inledde anslutningsbusstrafiken efter det att Y-tågen inte längre trafikerar till Karis och efter det att fjärrtågen nästan helt och hållet slutade stanna vid Kyrkslätt station.

Efter valborg kommer man från Kyrkslätt till Karis med VR mot Åbo närmast via Alberga.

Endast två fjärrtåg mot Åbo på morgonen och ett sent på kvällen mot Helsingfors stannar efter valborg vid Kyrkslätts station.

Nu går det tre anslutningsbussturer mellan Kyrkslätt och Karis. Bussarna stannar också i Ingå.

Också i fortsättningen körs en lokaltågtur sent på kvällen och en annan tidigt på morgonen mellan Helsingfors och Karis.