VR sköter närtågen i tio år framåt

Bild: Paavo Rantalainen

VR kommer också efter nästa år att fortsätta sköta Helsingforsregionens lokaltågtrafik. Det beslutade HRT:s styrelse på sitt möte i tisdags.

Avtalet är för tio år och det börjar i juni 2021. I avtalet ingår ännu en option på tre år efter år 2031.

På kustbanan sköter och administrerar HRT lokaltågstrafiken från Helsingfors till Kyrkslätt och till Sjundeå. Konkurrensutsättningen av lokaltrafiken på räls genomfördes nu för första gången. Busstrafiken har konkurrensutsatts redan en längre tid.

Resultatet av konkurrensutsättningen är att priset på de uppdrag som ingår i avtalet nu har sjunkit med 40 procent från år 2015, informerar HRT. Närtrafikavtalet kostar ungefär 36 miljoner euro om året.

Slutligen var det två företag som gav anbud i anbudsförfarandet: VR och Go-Ahead Group, som sköter mycket av kollektivtrafiken i Storbritannien. Go-Ahead Groups anbud förkastades för att det inte motsvarade det som fanns i anbudsförfrågan. VR var enligt HRT bättre också då man jämförde anbuden och också i poängen som ges för kvalitet och pris.

VR sköter också nu trafiken för HRT:s räkning. Tågen ägs av ett eget tågbolag som ägs av huvudstadsregionens städer, företaget har 81 Flirt tågenheter. HRT hyr tågen och överlåter dem också i fortsättningen i VR:s bruk.

Anbudsförfarandet får Helsingforsregionens lokaltågtrafik öppnades år 2018. I början var det sju utländska företag förutom VR som var intresserade av tävlingen, bland annat Svenska SJ.