VR sätter in extra tågturer till jul och nyår

Det är obligatoriskt att använda munskydd i VR:s Extra-vagnar på fjärrtågen. Platsen intill är alltid ledig och munskydd ingår i biljetten. Bild: Charlotte Winberg/SPT/arkiv

Myndigheternas rekommendation om att finländarna ska avstå från större familjefester under högtiderna påverkar inte VR:s utbud på tågturer kring jul och nyår.

Trots coronaepidemin och hälsomyndigheternas rekommendation om att finländarna inte ska samlas i större grupper under de kommande högtiderna sätter VR in extra tågturer till jul och nyår, såsom tidigare år.

– Jul och nyår är högsäsong för tågresande och antalet tågturer kommer att utökas i ungefär samma utsträckning som tidigare år. Biljetter till julens nattåg säljs redan och biljetter till dagturerna kommer till försäljning nästa vecka, säger Johanna Liukkonen, informatör vid VR.

För tillfället kör VR cirka 95 procent av de normala tågturerna. Under vardagar är passagerarmängden ungefär hälften och under helgerna ungefär en tredjedel mindre i jämförelse med passagerarmängden under samma period i fjol.

– Vi erbjuder gott om tågturer sett till passagerarmängden och vi fortsätter använda förlängda tåg. Tågtrafiken spelar en central roll i samhället och för finländarna. Det är viktigt att människor kan ta sig till jobbet och resa tryggt i Finland.

Inga fall av coronavirussmitta har hittills kunnat spåras till tågtrafiken.

VR har i kraft över 120 åtgärder som ska minska risken för smittspridning, bland annat rekommenderar man stark att passagerna bär munskydd och erbjuder dem möjligheten att reservera också platsen bredvid sin egen.

–  I fjärrtågens Extra-vagnar är det obligatoriskt att använda munskydd. Platsen intill är alltid ledig och munskydd ingår i biljetten. Att resa i egen hytt på nattåg är särskilt tryggt då man antingen är helt för sig själv eller med sitt eget ressällskap, säger Liukkonen.