VR: Bara två extrastopp i Kyrkslätt

Två till. VR sätter in två stopp till för fjärrtågen i Kyrkslätt. Alla förbättringar är ju positiva, konstaterar fullmäktigeledamot Henrik Wickström i Ingå. Bild: Anton Malén

VR utökar tågtidtabellerna tack vare ökning i passagerarmängd – men Kyrkslätt får bara två tågturer till.

Passagerarmängden i VR:s kommersiella tågtrafik har stigit i år, uppger bolaget. Under januari–september har passagerarna varit cirka sju procent fler än under motsvarande period i fjol.

VR tror att det beror på billigare biljetter och på kortare restider på de centrala sträckorna. Speciellt stor har ökningen varit på sträckan mellan Helsingfors och Seinäjoki, där passagerarantalet stigit med en fjärdedel. På rutterna Helsingfors–Jyväskylä och Helsingfors–Tammerfors har tillväxten varit cirka tio procent.

I december inför VR hundratals nya tågturer på olika håll i Finland. Av de extra tågen är 239 sådana som omfattas av den allmänna trafikplikten, som VR och Kommunikationsministeriet enades om tidigare i höst. Dessutom införs nya turer i den kommersiella trafiken i Österbotten, Villmanstrand och Imatra.

Västnyland ännu i kylan

Tågtidtabellerna ändras dessutom så att allt fler tåg stannar i Kyrkslätt, Bennäs, Lappo och Kauhava. I Kyrkslätt handlar det ändå bara om två stopp till – ett på morgonen och ett på kvällen. Några fler förbättringar för Västnyland är inte i sikte. Huvudstadsregionens trafikvision baserar sig fortsättningsvis på Västmetron och från Västnyland är det mer eller mindre tänkt att man ska satsa på matartrafik till Mattby.

I Ingå kommer kommunens kollektivtrafiksstrategi till fullmäktige på måndag, och VR:s besked hjälper inte så mycket till där – men stjälper inte heller.

– Från ett Ingåperspektiv är två turer till om dagen från Kyrkslätt inte något jättestort. Det är klart att det är positivt, och regionalt riktigt bra, för dem som kan välja det alternativet, säger fullmäktigeledamot Henrik Wickström (SFP)

– Det viktigaste i kollektivtrafikstrategin är ändå att servicenivån hålls på nuvarande nivå och inte blir sämre.

Den kommersiella trafiken står för ungefär hälften av VR:s turer.

Biljetterna för tidtabellsperioden släpptes i dag. Samtidigt inleddes försäljningen av biljetter till jultrafiken.

Mer läsning