Volshemmet flyttar till Gillobacka – om fastighetsaffären blir av

Potential. Kyrkslätts kommun förhandlar om att köpa det tidigare serviceboendet i Gillobacka av Helsingfors stad. Syftet är att flytta Volshemmets verksamhet dit. Bild: Paavo Rantalainen

Kyrkslätts kommun har diskuterat med Helsingfors stad om att köpa Gillobacka nedlagda servicehem för personer med utvecklingsstörning. Om köpet blir verklighet flyttar nuvarande Volshemmets verksamhet till byggnaden.

Gillobacka servicehem för handikappade upprätthölls av Helsingfors stad från 1970-talet framåt. Verksamheten upphörde i början av det här året och fastigheten står nu tom. Hemmet som ligger vid gamla...