VN:s tidresa har nått 1921 – också då hittades det skelett i Hangö

Annons i Västra Nyland för 100 år sedan. Bild: Västra Nyland

Här är några smakprov på VN-artiklar från hundra år tillbaka. I tur står artiklar från den 4 till den 15 oktober 1921.

Skelett i Hangö. Vid grävningar ute å frihamnsområdet ha de senaste dagarna rätt intressanta fynd gjorts. Man har nämligen under arbetet påträffat delar av icke färre än fem människoskelett, del...