VNF går över gränsen

Nya linjer. VNF:s rektor Henrik Grönroos ser fram mot den nya satsningen i Egentliga Finland. Bild: Lina Enlund

Västra Nylands folkhögskola går bokstavligen över gränsen, i det här fallet över den till Egentliga Finland. Från och med sommaren kommer man också att ordna kurser på Kimitoön och i Pargas.

Det är Undervisningsministeriet som beviljat VNF koncession för att bedriva folkhögskoleverksamhet i kommunerna Kimitoön och Pargas. Koncessionen träder i kraft den 1 juni i år.

– Vi vill skapa en bredare bas. Om det här fungerar bra uppskattar vi att det kan bli en ökning på cirka 20 procent vad studerandeveckor beträffar, vilket i sin tur betyder mera statsandelar, säger VNF:s rektor Henrik Grönroos.

VNF fick spelutrymme i Egentliga Finland då Folkhögskolan Axxell valde att lägga ner sin fria bildning där. Därmed kunde VNF göra sitt drag.

– Jag har själv ett förflutet i Axxell och hade redan därför följt med läget. Vi har också diskuterat det här med Axxell och tillsammans arbetat för den här lösningen. säger Grönroos.

Musikkurser först ut

Så nu blir det VNF-kurser i Åboland – först ut är två musikkurser i samarbete med Åbolands sång- och musikförbund. Den första arrangeras redan den 4-8 juni i Pjukala i Pargas. På samma ställe ordnas också en Big Band-kurs i juli samt kursen Kreativt barnläger i augusti.

I Brusaby i Kimito ärver VNF kurser av Axxell. På programmet står bland garvning av skinn – en kurs som varit mycket populär.

– Det här är en start och vi börjar så här. Det är klart att det är ett litet steg i det okända, men både i Kimitoön och i Pargas har vi tagits väl emot. Även våra ägare var med på noterna direkt.

– Ekonomiskt är det heller ingen större risktagning, tvärtom är tanken att det här ska öka våra inkomster. Vi har inga köpta utrymmen, utan hyr in oss efter behov. Vi kan nu också förlägga verksamhet i den åboländska skärgården, ett koncept som vi håller på att utarbeta, säger Grönroos.

Öppna sinnen i Pargas

Den stora VNF-satsningen i Pargas är linjen Open Minds Pargas som kör i gång den 3 september. Undervisningen sker tre dagar i veckan under 28 veckor.

– Det är en omfattande kurs, men vi talar ju ännu inte om en traditionell skolgång där det sker utbildning på daglig basis. Än så länge handlar det om punktinsatser.

Open Minds Pargas stöds av Svenska kulturfonden och förverkligas i samarbete med Kårkulla samkommun. Det är fråga om en medielinje för personer med specialbehov och i utbildningen kommer de studerande att bekanta sig med fotografering, bildbehandling, filmning, filmklipp, animationsfilmer och dokumentärfilm. Konceptet kommer från Karis där VNF under flera år drivit en motsvarande utbildning.

– Annars kan det vara litet svårt att hitta direkta synergieffekter i det här projektet och det var ju heller inte riktigt avsikten. Det geografiska avståndet är trots allt ganska stort, säger Henrik Grönroos i sitt rum vid Pumpviken i Karis.

Satsning på kreativitet

Faktum är också att det i VNF-huset i Karis sker förändringar nästa höst. Redan tidigare lanserades den nya studiehelheten VNF Create som består av två inriktningar – Create Word och Create Eye.

– Create Word är en helt ny satsning som fokuserar på det skrivna och talade ordet i alla dess former, medan Create Eye är en samling av våra konstkurser – det vill säga traditionell konst, fotokonst och seriekonst. Där kan de studerande själva välja ut de bitar de vill satsa på och det är möjligt att hoppa mellan de olika modulerna. Det här konceptet är både nytt och unikt, åtminstone om vi talar om de finlandssvenska folkhögskolorna, säger Grönroos.

För VNF är det här en stor och viktig satsning. I praktiken skulle ett 50-tal studerande – det vill säga ungefär hälften av alla – beröras av detta.

– Ansökningarna droppar in. I dag är de uppe i ett dussin. Och merparten av våra studerande brukar ansöka i juni och juli.

– Word är en ny satsning och vad man får då är svårt att säga på förhand, men jag skulle tro att det kommer tillräckligt med sökande dit. Vad Eye beträffar kan jag inte föreställa mig att det inte skulle finnas deltagare, det handlar ju om väl inarbetade linjer från tidigare, säger Grönroos.

Viktigt arbete

Ett annat stort projekt är höstens keramiklinje med Catharina Borg-Wilén som lärare. Samtidigt är Grönroos medveten om att det krävs satsningar på nytt. Kampen om de studerande är hård och det sker dessutom förändringar hela tiden.

– Se till exempel på alla medielinjer som fanns för tjugo år sedan, i dag ser man inga spår av dem.

Samtidigt har en folkhögskola möjligheter att reagera snabbt på förändringar. Det är en styrka.

– Jag upplever också att folk trivs här och det märks på att det är väldigt få som avbryter sina studier. Vi har en bra stämning och program vid sidan som lockar, säger Grönroos och passar raskt på att dra en lans för det egna projektet "rektorns filmkvällar" som återkommer med jämna mellanrum.

– Det är ju inte på något sätt det mest avgörande i den stora bilden, men tanken är att visa nordiska och europeiska filmer som man kanske inte känt till sedan förr. Det har tagits väl emot, säger Henrik Grönroos.

Västra Nylands folkhögskola

Upprätthålls av Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola.

Styrelseordförande: Anki Bender.

Antal studerande detta läsår: Cirka 105.

Antal linjer: 10.

Personal: 22.

Omfattande kortkursverksamhet på veckoslut och på sommaren.

Webbplats: vnf.fi