VNF filar på profil, vill locka fler studerande

Danslinjen är en av VNF:s linjer för heltidsstuderande. Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Västra Nylands folkhögskola, VNF, försöker anpassa sin verksamhet för att minska på sina kostnader och öka intäkterna.

Styrelsen för Västra Nylands folkhögskolas samkommun har bett sina ägarkommuner om synpunkter på de planer skolan har för att minska på utgifterna och öka på intäkterna.

Bland annat har skolan höjt studerandeavgifterna från hösten 2019. Man har också jobbat med att marknadsföra skolan och bli synligare för att locka nya studerande. Möjligheten att öka antalet externa hyresgäster ses därtill över.

Raseborg är en av ägarkommunerna och stadsstyrelsen konstaterar att anpassningsåtgärderna som VNF planerar verkar ändamålsenliga och genomförbara.

Raseborgs andel av folkhögskolans driftskostnader är drygt 52 procent, eller 44 270 euro av den totala driftskostnaden på 85 000 euro. Andelen beräknas enligt antal studerande.

Skolan har sammanlagt 97 studerande på studielinjerna psykologi, juridiska programmet, natur och medicin, dans, teater, create eye och den så kallade tian som är ett tionde år efter grundskolan.

Mer läsning