VN-redaktör söker informatörsjobb i Ingå - se hela listan på sökande

Tretton personer söker jobbet som informatör i Ingå. Många av de sökande bor i Ingå.

De sökande är: tradenom Josefina Bäck från Ingå, tradenom Eveliina Finneman från Degerby, ekonomie magister Cecilia Grönroos från Helsingfors, ekonom och licentiat inom handel och ekonomi vid Aalto-universitetet Catharina Gylling från Ingå, medieassistent och diplomöversättare Mika Haarahiltunen från Helsingfors, pol.mag. Veronica Hertzberg från Helsingfors, fil.mag. och translator Sophie Kawecki från Ingå, merkonom och fil.mag. Ulrika Lindblad från Ekenäs, fil.mag. Joakim Nyman från Ekenäs, fil.mag. Kristoffer Nöjd från Ekenäs, fil.mag. Mira Piispa från Lojo, fil.mag. Julia Rautakoski från Helsingfors och fil.mag. Sanna Spisak från Ingå.

Ingå kommuns nuvarande informatör Benjamin Lundin byter jobb i slutet av månaden. Han har jobbat som informatör i Ingå sedan april 2016. Ansökningstiden för tjänsten gick ut i torsdags.