VN 140: Seminariet präglade hela staden – i drygt 100 års tid utbildades lärare i Ekenäs

Magnus Cederlöf säger att seminariet hade en väldigt stor betydelse för orten. Cederlöf, till vardags miljöråd vid Miljöministeriet, växte upp i seminariets närhet och är lokalhistoriskt aktiv. Seminariebyggnaden ägs numera av den lokala pingstkyrkan. Bild: Niclas Erlin

Ekenäs seminarium som i drygt 100 års tid utbildade lärare hade en väldig betydelse för sin omgivning. Läroinrättningen innebar en intellektuell injektion för staden.

– Det växte mycket äppelträd här, minns jag. Här på södra sidan, nedanför internatet och kosthållet, fanns det också mycket fruktträd och bärbuskar. En stor del av skörden användes sedan inom kosthåll...