VN 140: Krävande studier och långa dagar vid Ekenäs seminarium: "En god grund som vi kunde bygga vidare på"

Tove Fagerholm säger att lärarseminariet gav en mångsidig och god utbildning. Bild: Lina Enlund

Undervisningen i seminariet var mångsidig och pedagogiskt inriktad. Studiearbetet tog mycket tid men bidrog också till en stark sammanhållning.

– Utbildningen gav oss en helhetssyn på skolan och en god grund som vi kunde bygga vidare på. Det gjorde att vi blev väldigt trygga i vår yrkesroll. Då vågar man också utvecklas.Det säger Tove Fagerho...