VN 140: Den västnyländska kulturen behöver passion, energi – och pengar

Matts Blomqvist säger att Västnyland är en region rik på eldsjälar och engagemang för kulturen. Bild: Lina Enlund

En persons brinnande engagemang kan föda en hel blomstrande verksamhet – som i fallet Hurja Piruetti. Men för att nå ända fram behövs samarbete och en bredare förankring i samhället. Då föds ett levande kulturfält, som i Västnyland.

– Eldsjälar är jätteviktiga för kulturfältet, de har förmågan att sparka i gång något nytt. Men för att det ska bli bestående verksamhet måste det förankras på en bredare bas. Då behövs engagemang på...