Vitkindade gäss orsakade skador för över tre miljoner euro

Miljöministeriet finansierar ett tvåårigt projekt som går ut på att inrätta åkrar för vitkindade gäss (Branta leucopsis). Bild: Mikael Sjövall/SPT

Landets NTM-centraler betalade ut rekordersättningar för skador orsakade av fridlysta djur under fjolåret.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har betalat ut cirka 4,7 miljoner euro i bidrag för att ersätta skador som under fjolåret orsakades av fridlysta djur.

Största delen av summan, 3,4 miljoner euro, betalades för skador som vitkindade gäss orsakade på odlingar.

Miljöministeriet och NTM-centralerna uppger att skälet till att utbetalningarna nu blev rekordstora är att de vitkindade gässen i fjol våras vistades i flera veckor på åkrar i östra Finland.

Gässen orsakade då exceptionellt stora skador. Cirka 60 procent av skadorna drabbade odlare i Norra Karelen och cirka 23 procent drabbade odlare i Sydöstra Finland.

Även ersättningarna för skador som kungsörnen orsakade renhushållningen var betydande. De uppgick till nästan 1 miljon euro.

Flera gåsprojekt på gång

Miljöministeriet har flera projekt på gång som gäller vitkindade gäss.

Ministeriet finansierar bland annat ett projekt vid Naturresursinstitutet som undersöker om speciella "gåsåkrar" kan förebygga skador på odlingarna. Projektet genomförs i samarbete med jordbrukarna.

Ansökningar om bidrag för skador som år 2021 orsakats av djur som fridlysts med stöd av naturvårdslagen ska lämnas in till NTM-centralen senast den 31 december.

Om en skada som uppkommit i år kan fastställas och bedömas först våren 2022 kan ansökan om bidrag lämnas in fram till utgången av maj 2022.

En oavhängig expert som godkänts av NTM-centralen ska alltid på plats verifiera och fastställa skadorna på odlingar, djur och byggnader.