Visir och munskydd med fönster är till stor hjälp för hörselskadade

Bild: KSF Media-arkiv/Kristoffer Åberg

I dessa pandemitider är det viktigt att vi upprätthåller de allmänna riktlinjerna för att minska smittspridning i samhället, men det är också viktigt att konsekvenserna av dessa tas i beaktning och kan bemötas.

Munskydd försvårar både hörbarheten och läppavläsningen individer emellan. Det har drabbat hörselskadade hårt. Även om vi inte tänker på det så läser vi alla på läpparna som ett stöd för att öka förståelsen av vad som sägs.

Hjärnan är skapad att använda sig av synliga ledtrådar, som att avläsa munnens rörelser och andra ansiktsuttryck. För hörselskadade är läppläsning ett väldigt viktigt verktyg för kommunikationen.

Uppskattningsvis 15 procent av Finlands befolkning har någon form av hörselskada och vid 80 års ålder har närmare 50 procent en åldersrelaterad hörselnedsättning. Särskilt inom sjukvården borde alternativa strategier finnas för att bemöta hörselskadade i behov av vård på bästa sätt. Det finns till exempel munskydd med fönster och visir att ta till vid behov. Dessa är till oumbärlig hjälp för personer med hörselnedsättning som till exempel vid akutvård eller sjukhusbesök behöver kunna kommunicera med personalen angående sitt hälsotillstånd.

Fokuserad kommunikation och att ta läppavläsning i beaktande är också till stor hjälp vid sändningar i TV. Trots att tillgänglighet för alla i dag täcks av lagstiftning i större utsträckning, är det fortfarande många program som är otextade. Detta gäller framför allt direktsändningar som till exempel nyhetssändningar, något också hörselskadade skall kunna ta del av. Tydligare tal i både radio och TV skulle hjälpa många. Att reducera bakgrundsljud och tala tydligt i både radio och TV skulle öka hörbarheten. I Sverige har SVT utvecklat en funktion där TV-tittaren själv kan välja att minimera bakgrundsljud och att lyfta talet för att förbättra hörbarheten. Tekniken erbjuder möjligheter till att förbättra tillgängligheten i våra kommunikationsmedier. Mer textning och tydligare tal ger ökad samhällelig delaktighet.

Maija Nilsson Svenska hörselförbundet