Viruset sprids särskilt snabbt bland unga vuxna – 404 nya coronafall på torsdagen

En betydande del av smittspridningen sker nu när unga möts bland annat på barer, uppger Institutet för hälsa och välfärd. Bild: Mostphotos

Nu står 18–23-åringarna för en stor del av coronafallen. Läget är oroväckande, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) oroar sig för det ökade antalet coronafall främst bland unga vuxna. På torsdagen bekräftades 404 nya fall av covid-19 i Finland.

Institutet uppmanar nu framför allt de unga att minska på sociala kontakter som kan medföra smittrisk samt att se till att låta vaccinera sig.

Institutet påpekar att personer som kan ha exponerats för smitta enligt lagen har en skyldighet att hjälpa myndigheterna att spåra smittan, och att följa myndigheternas anvisningar om hur man ska bete sig om man eventuellt smittats.

2 200 nya fall

Förra veckan påträffades drygt 2 200 nya coronafall i landet. Antalet fall har fyrdubblats under de senaste fyra veckorna, uppger institutet.

Nästan 60 procent av de nya fallen gäller personer i åldern 10–29 år, och i första hand åldersgruppen 18–23 år.

Enligt institutet sker smittspridningen främst i hemlandet, till exempel under barbesök och andra möten mellan unga vuxna. Smittspridningen och det ökade antalet exponeringar för smitta har gjort att smittspårningen på en del orter har stockat sig.

Endast 10 procent av förra veckans coronafall härstammade från utlandet.

Incidensen över 70

Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är nu drygt 70 i landet. För två veckor sedan var den 41.

Högst är den i Nyland (129), Päijänne-Tavastland (125), Kajanaland (73) och Egentliga Finland (71).

I Österbotten är incidensen 11, i Mellersta Österbotten 5 och på Åland 7.

Färre allvarliga fall

Institutet konstaterar samtidigt att den ökade vaccinationstäckningen gör att antalet allvarliga sjukdomsfall inte ökar lika snabbt som smittspridningen. Drygt 64 procent av befolkningen har fått minst en dos vaccin. Drygt 28 procent har fått två doser.

Institutet beskriver ändå den övergripande bilden av pandemin som oroväckande.

Enligt onsdagens siffror vårdades 56 coronapatienter på sjukhus. Av dem fick 10 personer intensivvård. Över hälften av dem som får intensivvård är under 50 år gamla.

Inga nya dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats under tiden 14–21 juli. Hittills har 978 dödsfall med koppling till pandemin registrerats.