Virkkulankylä överklagar beslut om slopat seniorboende – hotar kommunen med krav på skadestånd

Planer. Så här såg ett förslag till seniorboendet Virkkulankylä i Sjundeå ut för några år sedan. Bild: Arkitektbyrå Jukka Huotari

Företaget Virkkulankylä som förberett bygget av ett nytt seniorboende i Sjundeå kräver att Sjundeå kommun häver styrelsens beslut att inte fortsätta samarbetet med företaget.

I sitt rättelseyrkande hänvisar företaget till bilagor som använts då kommunstyrelsen beslutade avsluta samarbetet med företaget och menar att Virkkulankylä-konceptet inte går att känna igen i bilagorna. Företaget vill veta vem som låtit göra bilagorna och vill att kommunen utreder ifall man utan tillstånd använt sig av företagets planer.

Virkkulankylä antyder att kommunen har hindrat en privat tjänsteproducent från att delta i projektet, eftersom kommunen efter utredning själv ville producera tjänsterna i det tilltänkta nya seniorboendet. Nu då kommunen dragit sig ur projektet är det mycket svårare för Virkkulankylä att hitta en privat samarbetspartner eftersom också omvärlden förändrats bland annat på grund av att social- och hälsovårdsreformen föll. Virkkulankylä vill ändå fortsätta förhandla med kommunen – och en privat tjänsteproducent – för att hitta en lösning.

Ifall projektet inte blir av ämnar Virkkulankylä kräva kommunen på skadestånd för utgifter företaget har haft för beredningen av projektet. Summan meddelas senare. Då Västra Nyland intervjuade Virkkulankyläs vd Leo Tolonen i maj efter att kommunen beslutat avsluta samarbetet sade han att företaget lagt ut över 100 000 euro på förberedelser och planläggning.

Kan förhandla – på tu man hand

I det svar på rättelseyrkan som föreslås för kommunstyrelsen nekar kommunen till att man skulle ha förbundit sig vid Virkkulankyläprojektet som serviceproducent. Man hänvisar till att beslutet om att delta som serviceproducent är ett politiskt beslut som fattas i de politiska organen utifrån tjänstemännens beredning. Kommunen tillbakavisar påståendet att ett fel begåtts.

När det gäller fortsatta förhandlingar konstateras i svaret att kommunen kan delta i förhandlingar bara om de inte innehåller några villkor för kommunen. Däremot vägrar kommunen förhandla med en privat serviceproducent eftersom kommunen måste konkurrensutsätta sådana serviceproducenter och behandla alla anbudsgivare jämlikt.

Kommunstyrelsen behandlar rättelseyrkan och kommunens svar vid sitt möte på måndag.

Mer läsning