Virkkulankylä måste flytta

Den seniorby som företaget Virkkylankylä hade för avsikt att bygga i korsningen mellan Sjundeåvägen och Hagavägen måste flyttas.