Virkkulankylä måste flytta

Den seniorby som företaget Virkkylankylä hade för avsikt att bygga i korsningen mellan Sjundeåvägen och Hagavägen måste flyttas.

Planen har stött på patrull vid Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM), som opponerar sig mot placeringen. Orsaken är att området där seniorbyn skulle byggas är märkt som nationellt sett värdefullt kulturlandskapsområde som ska hållas öppet.

– Det var överraskande för de flesta av oss men vi beslutade att vi i stället kan planera ett område på Brännmalmen för bygget, säger tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP).

Planeringen måste ske snabbt, eftersom projektet har beviljats Ara-stöd som man inte vill gå miste om.