Virkkulankylä köper ändå – men bara halva tomten

Ett hyreskontrakt för den tomt där det nya seniorboendet ska byggas i Sjundeå skulle godkännas i tisdags. Efter en ny vändning ska tomten ändå säljas, men bara så mycket som behövs för den nu aktuella byggnaden.

Långdansen kring bygget av ett nytt seniorboende i Sjundeå fortsätter. Företaget Virkkulankylä har tagit tillbaka sin önskan att hyra den tilltänkta tomten. Nu vill företaget igen gå in för att köpa marken, men bara så mycket som behövs för det servicehus som ska byggas i det första skedet.

Hela tomten som reserverats för serviceboende vid Brännmalmen har en byggrätt på 4 000 kvadratmeter men Virkkulankylä ska bara använda 1 700 kvadratmeter. Den del av tomten som företaget behöver kostar drygt 180 000 euro. Tekniska nämnden beslutade i tisdags att godkänna köpet med villkoren att det görs ett föravtal. Det slutliga köpebrevet undertecknas när Ara har godkänt planerna och kostnadskalkylerna för serviceboendet. Virkkulankylä ska också få en garanti på räntestådslön och komma överens om uthyrning av huset med en serviceproducent innan köpebrevet undertecknas.

Under tekniska nämndens möte i tisdags föreslog Jere Jantunen (Saml.) att hela kommunen slopar hela projektet och i stället utreder andra möjligheter att bygga ett servicehus. Vid en omröstning fick han med sig Paula Tuominen (Blå) och ersättaren Sirpa Kaisla (Saml.). Nämndordförande Rabbe Dahlqvist (SFP), De grönas Pia Virta, Catharina Lindström (SFP) och Veikko Tanskanen (V) röstade för beredningens förslag.