Virkbyelever vill återse sin skola: "Det var en skola med gott rykte"

Skattkista. Rektor Monica Lemberg har fyndat i skolans arkiv. En del av fotomaterialet, årsberättelserna och annat material ska finnas till påseende för dem som deltar i jubileet. Bild: Mira Strandberg

Det drar ihop sig till fest i Virkby. Samskolan firar sjuttio år. – Det är en ungdomlig och energisk sjuttioåring vi firar, säger rektor Monica Lemberg.

År 1948 grundades Virkby svenska samskola som ett svar på behovet av skola på svenska bland dem som jobbade i Lojos industrier. Skolan verkade först några år i Schoultenska villan men redan samma år som skolan startade ordnades finansiering för att bygga ett eget skolhus. Det var Lojo kalkverk med "Kalk-Petter" Forsström som finansierade bygget medan syskonen Greta och Gösta Dahlberg från Kyrksta gård donerade tomten.

Tillbygge. Virkby samskolas rektor inspekterar tillbygget i mars 1960. Bild: VN-arkiv

Under åren har skolan fått många tillbyggnader och flera elever – i början klarade man sig med tre klassrum. I dag har Källhagens skola 230 elever.

– Skolan utvecklas hela tiden och förnyar sig som en skola ska göra, säger rektor Monica Lemberg.

– Vi jobbar mycket med att eleverna ska vara delaktiga i skolan och vi är bra på att engagera dem i sitt skolarbete, säger Lemberg.

Skattkista. Rektor Monica Lemberg har fyndat i skolans arkiv. En del av fotomaterialet, årsberättelserna och annat material ska finnas till påseende för dem som deltar i jubileet. Bild: Mira Strandberg

Elever vill komma tillbaka

Ett tecken på detta är att gamla elever ofta vill vara med på julfesten och att skolan med jämna mellanrum får förfrågningar från gamla elever som vill ordna klassträff i skolan och se hur den ser ut i dag.

– Det säger väl något om förhållandet mellan eleverna och skolan, att man vill komma tillbaka och minnas.

Av den här orsaken ordnas också jubileet den här gången som en kvällsfest. 150 personer har anmält sig till vad Lemberg kallar "en stor klassträff". Störst är intresset bland dem som gått ut skolan på 1960- och 1970-talen. Tanken är att träffa gamla bekanta, umgås, dela minnen och bekanta sig med det material skolan har i sitt eget arkiv.

Trångt. Virkby samskola/Källhagens skola har haft trångt om saligheten många gånger och fått många tillbyggnader. Här hålls en lektion i finska i handarbetssalen i maj 1981. Bild: VN-arkiv

– Skolan fungerar som en samlingsplats för svenskspråkiga i en stor region. Den förenar västnylänningar i den här änden av Nyland, tror Lemberg.

En trygg skola

Festtalare på jubileumsfesten är Johan Bärlund, numera rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors. Han är tidigare elev i Källhagens skola och Virkby gymnasium och blev student 1983.

– Det var en trygg skola och min uppfattning är att också kvaliteten på undervisningen var hög. Det var en skola med bra rykte, säger han.

– Jag känner en stor tacksamhet till min skoltid – det var också där som grunden till min fortsatta karriär lades. Skolan väckte mitt intresse för samhälleliga aspekter och jag fick ett starkt intresse för juridiken. Därför är det en stor ära för mig att få hålla festtalet.

Efter goda år går det neråt

Pionjärer. En del av de första eleverna i Virkby samskola. Bild: VN-arkiv

Källhagens skola balanserar nu med sina 230 elever på gränsen till vad som är effektivt för en högstadieskola. De närmaste åren ökar elevantalet men på sikt minskar det.

– Vi har många goda år framför oss med 260–270 elever men sen går det neråt. Men det behövs en svensk skola med årskurserna 7–9 i trakten och att ha en mindre högstadieskola än vi är nog svårt. Så jag vill tro att det finns en svensk skola här i 70 år till, säger Lemberg.