Vimman leker i Svartån

Först. Den första fiskarten att vandra upp i Svartån för att leka var vimman. Bild: Juha-Pekka Vähä

Vanringsfisken vimma har vandrat upp i Svartån för att leka. Observationen gjordes bara en dryg vecka efter att fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs öppnades.

Vimman blev första fisken ut att hitta upp i Svartån efter att fiskvägarna vid kraftverken i Åminnefors och Billnäs öppnades den 4 maj. Fiskar har nu möjlighet vandra i Svartån och söka nya boplatser, ända upp till Åkerfors.

Vimman observerades i Åminnefors i samband med att man tillfälligt tömde fiskvägen på vatten. Det gjordes då en räknare skulle installeras. Förhoppningen är att också laxfiskar ska vandra upp i Svartån, de leker dock på hösten.

Vimman lever i bräckt vatten och hör till karpfiskarnas släkte. Den kan väga mellan 500 och 1 000 gram och en hona kan lägga upp till 300 000 ägg. Vimman fångades förr som matfisk. Själv äter vimman smådjur som mask, insektslarver, musslor och snäckor.

Mer läsning