Viltet kunde vara en värdefull turismtrumf

Sommar är högsäsong för turismen men resmålen finns kvar året om. Det behövs profilering och nya idéer för att locka mer turister.

I förra veckan var det jungfrufärd för den nya båtrutten mellan Hangö och Örö. Båtförbindelsen förenar Västnyland med Åbolands skärgård och öppnar upp en ny rutt för cyklister: den 150 kilometer långa Kustrutten. Rutten går genom några av södra Finlands finaste landskap och erbjuder upplevelser av många olika slag för hela familjen.

Dylika rutter är ypperliga sätt att öppna dörrarna för nya turistgrupper eller göra områden mer tillgängliga. I Pargas har man redan i drygt tjugo år kunnat cykla längs Skärgårdens Ringväg. Erfarenheterna är goda, den lättillgängliga rutten lockar många cykelturister och har bidragit till ökad turism i området.

Skärgårdsturismen får ytterligare en profilhöjning genom satsningen på Jussarö gästhamn (se artikel på sidan 4). Här är det Forststyrelsen som under åren 2018-2020 satsar en miljon euro på fyra gästhamnar i yttre skärgården, av vilka Jussarö är en. Bättre tillgänglighet och större bredd i servicepaletten är en förutsättning för att öka turismen, och vår vackra skärgård är ett varumärke som står sig i internationell jämförelse. Det är bra att det satsas på området.

Satsningarna i Hangö och Raseborg visar dels att samarbete är nödvändigt och fruktbart för alla parter, dels att det finns nya spår att öppna inom turismbranschen. I de östra delarna av Västnyland är turismarbetet i stöpsleven efter att kommunerna, liksom sina västra grannar, övergett Lumo som turismorgan. Nu ska i stället föreningen Porkala parentesen ta över turismutvecklingen i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå. Sjundeå och Ingå har fattat beslut om att köpa turismfrämjande tjänster av föreningen i år och nästa år – förutsatt att Kyrkslätt bidrar med samma summa som de två mindre kommunerna tillsammans. Det ekonomiska stödet är en förutsättning för att föreningen ska börja utveckla turismen i området. En av satsningarna är portalen Visitsouthcoastfinland, som föreningen har köpt rättigheterna till.

Föreningen är ingen nykomling på området. I tjugo år redan har den koordinerat och marknadsfört turismevenemang i de tre kommunerna, bland annat sommarteatrar i Sjundeå. Föreningen ordnar också guidade rundturer och en ny guidekurs för Porkalaguider startar i höst. Porkala parentesen har den sakkunskap och lokalkännedom som behövs för att paketera Porkalaområdet i helheter som lockar turister. Men det är ändå frågan om en liten aktör med begränsade resurser, som man inte kommer långt med när det gäller att bana nya vägar. För att de som jobbar med ärendet ska kunna göra det de gör bäst behövs pengar. 10 000 euro om året är en liten summa för en kommun i storlek med Kyrkslätt att betala för ett arbete som i bästa fall inbringar flerfalt mera till områdets företagare och därigenom till kommunen.

I en rapport som publicerats av Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet i maj undersöks hur viltföretagsverksamheten på en ort påverkar områdets ekonomi. Undersökningen fokuserade på fritidsfiske, jakt och viltturism – bland annat rovdjurssafari eller fotografering av storvilt. Enligt fallstudien i rapporten inbringar en fiskad lax 1 320 euro till området där den är fiskad. Vikten av vildmarksturism accentueras på glesbygden där det annars kan vara svårt att skapa nya arbetstillfällen.

Av de vilda djuren är björnen den som mest lockar folk på fotosafari, men också järv, havsörn och varg efterfrågas. Kunde det här vara något att utnyttja i större utsträckning även i Västnyland? Fiskevatten och jaktmarker finns det gott om i hela området och djurlivet i övrigt är mer än exotiskt nog för fotografering. Hjortar och älgar är också majestätiska att beskåda på safari, och även om vargen är ett mycket omdebatterat ämne i trakten kunde kanske vargsafari bli en lönsam historia.

Mira Strandberg Reporter