Villkoren för Ingåstrand måste omprövas – Marcus Grönholm behöver mera tid

Nya villkor. Byggandet av Ingåstrandområdet kommer för fort, det behövs mer tid att bygga området anser företaget bakom projektet. Bild: Mira Strandberg

Villkoren för köpet av Ingåstrandområdet är för strama och behöver justeras, anser företaget bakom projektet. Hela Ingåstrandprojektet – och bostadsmässan som skulle ordnas i Ingå sommaren 2022 – måste nu omprövas.

Företaget Inkoon keskustakehitys, där Marcus Grönholm är styrelseordförande, har närmat sig Ingå kommun med ett brev, där de önskar ändra på köpevillkoren för tomterna på Ingåstrandområdet. Företaget...