Vill lyfta profilen

Mera. Tf rektor Lena Sommer är nöjd med årets kursutbud, men önskar att antalet undervisningstimmar ska öka i framtiden. Bild: Mia Berg-Lundqvist

Hangö medborgarinstitut erbjuder detta läsår dryga tretusen undervisningstimmar, vilket är under genomsnittet för kommuner i samma storleksklass. Här behövs en förbättring, tycker tf rektor Lena Sommer.

Kurskatalogen för Hangö medborgarinstitut utkom för en tid sedan och anmälningarna har börjar komma in. Lena Sommer, tf rektor för MBI i Hangö sedan drygt ett år tillbaka, säger att nytt för detta läsår är att man experimenterar med några kortkurser.

– Det normala har varit kurser som sträcker sig över hela läsåret. Nu vill vi testa och se hur de kortare kurserna tas emot, säger Sommer.

Förhoppningen är att en kortkurs ska sänka tröskeln för att komma med i verksamheten, då det inte handlar om ett långt åtagande. En överväldigande andel av MBI:s kursdeltagare är i dagsläget över femtio år.

– De är en viktig målgrupp, men frågan är hur vi når också yngre människor? Det händer att folk i min egen ålder inte vet vad medborgarinstitutet är och vad vi gör. Vi måste få en starkare profil så att folk vet att vi finns, säger Sommer.

I årets kurskatalog erbjuds dryga tretusen timmar av undervisning. Det är ungefär samma siffra som under senaste läsår, då de svenska undervisningstimmarna uppgick till 1 360 och de finskspråkiga till 1 700 timmar. Sommer har trots allt skissat upp en femårsplan där målsättningen är att komma upp till femtusen undervisningstimmar. Det motsvarar den nivå som kommuner i Hangös storleksklass i genomsnitt erbjuder sina invånare.

– Då behövs förstås en större budget och det är där det brister. Men med flera undervisningstimmar ökar också statsanslagen, konstaterar Sommer.

Respons behövs

Det finns inga bindande riktlinjer för hur medborgarinstitutets kursutbud ska byggas upp och Sommer, som också undervisar i Hangö gymnasium, säger att kontrasten mot skolvärlden ibland kan kännas skarp. Å ena sidan njuter hon av friheten, å andra sidan kunde det ibland vara till hjälp med lite striktare direktiv. A och O för en lyckad verksamhet är trots allt att Hangöborna själva är aktiva och framför önskemål om kurser. Sommer hälsar att det går bra att ta kontakt under hela läsåret.

Ett konkret exempel på en kurs som tillkommit på önskemål från allmänheten är Baka med surdeg, en kurs som man förväntar sig kommer att fyllas till sista plats. Kursledare är här Janne Hynynen.

Konstkurs för barn

Årets kursutbud består av både gamla favoriter och en del nyheter. Till nyheterna hör bland annat Konstklubben skapa som Lilius, som riktar sig till barn i åldern 7-12 år. Kursledare är Carl-Gustaf Lilius dotter Muddle Lilius.

– Det har länge saknats någon form av kontinuerlig verksamhet inom konst för barn i Hangö. Därför vill vi erbjuda den här kursen, säger Muddle Lilius.

Tanken är att barnen kommer med en vuxen följeslagare, dels för övervakning, dels för att dela skapandets glädje. Sällskapet behöver inte vara en förälder, utan kan vara en faster, ett äldre syskon, farmors kusin, ja nästan vem som helst.

Varför är det viktigt att barn får syssla med konst?

– Det korta svaret är att det är roligt! Men det handlar också om att man tränar upp samarbetet mellan öga och hand; att se och att utföra.

Kursen går på svenska.

Bort från automatfotografering

En annan nyhet bland kursutbudet är Paulina Rökmans kortkurs Hur tar man en bra bild?. Kursen arrangeras på både svenska och finska, men under olika veckodagar. Rökman betonar att det inte är en kurs som går på djupet, utan man går igenom grunderna för att sedan på egen hand kunna vidareutvecklas i sin hobby.

– Vi arbetar kring olika teman vid varje träff; såsom kamerans inställningar, hur man komponerar en bild och hur man hittar ljuset. Vi kommer också att gå utomhus och fota och tillsammans titta på bilder, säger Rökman.

Hennes målsättning är att deltagarna ska få sådana färdigheter att de är bekväma med att lämna de automatiska inställningarna på kameran.

– Om man kan fotografera med halvautomat, eller helt manuellt, får man mycket mera ut av fotograferandet, säger Rökman.

Mer läsning