Viktigt producera servicen själv

Trots att vi är i skuggan av kriskommun vill jag påpeka vikten av att vi producerar vår service själv.

Den tredje sektorn och i viss mån den privata kan nog behövas för stödhjälp, men beträffande basservicen är det av stor vikt att vi producerar den själv.

Insynen är då klarare och bättre strukturerad. Jag är orolig för att om man hittar snabba lätta besparingar (som nog inte i verkligheten är det) så kommer det att finnas krafter som vill använda sig av dem.

Seppo Lintuluoto SDP, Raseborg