Viktigt öppna upp hur kunskap skapas

Betydelsen av experter som tolkar all fakta som omger oss kan inte betonas nog. Samtidigt är det av vikt att berätta hur vetenskapen kommer fram till sina rön.

I dag är det viktigare än någonsin att försöka vara källkritisk. På samma gång är det svårt, ibland omöjligt, att bedöma texter om svåra ämnen som man själv saknar utbildning i. Då får man lov att lys...