Facebookdiskussion väcker starka känslor i Tenala: "Viktigt att kunna kommunicera på rätt sätt"

Jan Lindroos (fr.v.), Maria Berg och Anders Lindström är alla stadigt förankrade i Tenala. Oftast är det tyst och stilla i byn, men undantag finns. Bild: Thomas Sundström

Det har hettat till ordentligt i några repriser i Tenala under den senaste tiden. En orsak är urspårade diskussioner på Facebook. – Jag tror att mycket handlar om bristande kommunikation, säger Anders Lindström.

Denna fredag eftermiddag är det precis lika lugnt och idylliskt som det brukar i Tenala kyrkoby, men faktum är att det varit oroligt. Ett mycket omtalat fall i den lokala Facebookgruppen Tenala Tejna...