"Viktigast att ge vården i egen regi"

Anders Walls och Benita Öberg svarade på publikens frågor om äldreboendet Hagahemmets flytt till Gammelboda. Ekenäs Pensionärers ordförande Ingmar Asplund ledde ordet. Bild:

Drygt 100 personer deltog i diskussionen om Hagahemmets flytt i Ekenäs. Mycket kretsade kring kostnader och brådska.

– Vi såg det som ett ypperligt tillfälle att knipa fastigheten och själv ge servicen, säger Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.Svenska Seniorer i Nyland och Ekenäs Pensionärer ordna...