Viktiga principer

Man skall inte förbise betydelsen av att i verkligheten kunna komma i kontakt med beslutsfattare och de byggnader som symboliserar demokratin

Det är lätt hänt att man fastnar i sin vardag, att man jobbar på med sina uppgifter och glömmer att reflektera över den större bilden. Ibland är det bra att ta en liten tankepaus, lyfta blicken och fundera över vilket högre syfte man tjänar. Till mina arbetsuppgifter hör att guida grupper som besöker kongressen, en del av mitt arbete jag tycker mycket om. Jag har satt mycket tid till att läsa på om Capitolium, det vill säga kongressbyggnaden, USA:s historia och viktiga principer för den amerikanska politiken. Man blir förstås aldrig färdiglärd, varken gällande arkitektur eller historia, men ganska snabbt har jag känt mig tillräckligt självsäker för att på ett naturligt sätt berätta för amerikanerna om deras egen demokrati och historia.

Kongressen besöks årligen av över tre miljoner människor från hela världen. År 2008 invigdes en ny tillbyggnad av Capitolium, byggd främst för att kunna ta emot flera besökare och bättre kunna visa upp byggnaden och dess historia. Capitolium är även ett omtyckt resmål för skolor; tusentals skolklasser från olika delar av USA har nu möjlighet att på plats och ställe bekanta sig med den viktigaste byggnaden i deras samhälle. Att hålla byggnaden öppen för allmänheten är en viktig demokratisk princip. Tanken är att beslutsfattare inte ska sitta i elfenbenstorn bakom låsta dörrar, maktens korridorer ska vara öppna för folket, i alla fall i teorin. Myndigheter finns till för att betjäna människan, inte tvärtom.

Samma princip gäller naturligtvis överallt, även i Finland. Det är viktigt att också skolklasser och övriga intresserade ges möjligheten att besöka riksdagen. Man skall inte förbise betydelsen av att i verkligheten kunna komma i kontakt med beslutsfattare och de byggnader som symboliserar demokratin.

I dessa tider av budgetstrider har kongressen nyligen beslutat allokera pengar för lön till praktikanterna, som traditionellt varit obetalda. Demokratiskt är det ett mycket viktigt steg år rätt håll. Obetalda praktikplatser leder till att många inte ens kan söka om en plats på grund av ekonomiska orsaker. En praktikplats är ofta första steget mot en högre position inom beslutsfattandet, och ifall en stor del av befolkningen sållas bort redan i ett tidigt skede på grund av socioekonomiska orsaker har vi ett demokratiskt problem. I USA är detta problem överlag helt klart större än i Finland, främst eftersom utbildningens nivå och pris varierar stort och därmed skapar ojämlikhet redan i ett tidigt skede.

Förra veckan hade jag möjlighet att delta vid begravningsceremonierna för den nyligen avlidne tidigare presidenten George H. W. Bush, då hans kista låg på lit de parade i kongressen. Det var en mäktig och värdig upplevelse. Samtidigt såg man under ceremonierna en stark respekt över partigränserna, en påminnelse om hur viktigt det är att kunna lägga meningsskiljaktigheter åt sidan och visa respekt även för de ledare man inte delar värdegrund med. Även detta är en viktig princip för ett fungerande demokratiskt samhälle.

Filip Björklöf Ledamot i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Raseborg, praktiserar vid senaten i USA

Mer läsning