Viktig samtalskanal

Bild: Kimmo Mäntylä

Presidenterna Sauli Niinistö och Vladimir Putin saknar inte samtalsämnen när de träffas på fredagseftermiddagen.

Bilaterala relationer och aktuella internationella frågor inklusive krisen i Ukraina och situationen i Syrien och Mellanöstern nämns i meddelandet om besöket från president Niinistös kansli. Inom den ramen ryms det mesta av det som just nu finns högst uppe på de internationella ledarnas dagordningar.

När det gäller de bilaterala frågorna finns det knappast några akuta problem som statscheferna borde lösa. Handeln har drabbats av de ömsesidiga sanktionerna, men Sauli Niinistö har många gånger gjort klart att Finland helt och fullt följer EU:s linje, och Vladimir Putin kan inte vänta sig någon förändring i det avseendet.

De internationella frågorna är desto mer brännande.

När besöket planerades var den allmänna uppfattningen fortfarande att britterna trots allt skulle rösta för att stanna kvar i EU. Men nu har brexit kastat in unionen i en kris som kan hota hela dess existens och det är en situation som Ryssland knappast beklagar. Ett svagare Europa ger större utrymme för Rysslands stormaktsambitioner.

Som den första EU-ledaren som träffar Rysslands president efter brexit har Sauli Niinistö möjlighet att klargöra EU:s strategier för att hantera läget.

Om precis en vecka inleder Nato plus Finland och Sverige sitt toppmöte i Warszawa. Ett centralt ämne för mötet är hur Nato ska hantera den ökade spänningen i Östersjöregionen. Finlands delegation leds av presidenten. Då är han den ledare som senast har träffat president Putin öga mot öga.

Ukraina nämndes särskilt i meddelandet om besöket. Det finns uppgifter om att Ryssland och USA för hemliga förhandlingar för att få till stånd något slags lösning på krisen före det amerikanska presidentvalet i november. Finlands president är i så fall en samtalspartner med öppna kanaler åt alla håll ifall Ryssland vill diskutera olika aspekter på de förhandlingarna.

En fungerande dialog mellan Ryssland och EU-landet Finland kan visa sig bli den största behållningen av samtalen.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mer läsning