Viktig förintelsepjäs på Svenska Teatern lyckas inte beröra

Hanuš (Dennis Nylund), Petr (Patrick Henriksen) och Jirka (Max Forsman) med Kurt (Niklas Åkerfelt) bakom gömmer sina tidningar under golvet i baracken i transitlägret Terezin (Theresienstadt). Bild: Cata Portin

Förväntningarna var högt ställda förväntningar inför på Svenska Teaterns senaste giv Några av oss, som man satt upp för att hedra Förintelsens 75:te minnesår. Tyvärr infriades inte förväntningarna helt och hållet.

Regissören Johanna Freundlich har visserligen rätt i att verkligheten överträffar dikten. Eva-Maria Benavente Dahlins pjäs handlar om tidningen Vedem Magasin som utgavs åren 1942-1944 av en grupp tjec...