Vikten av att gå för långt

Bild: Privat

Hur långt ska ni gå den här gången, undrar en ensam pratbubbla. För långt, är svaret Ulla Donners bild av en framtida feministisk marsch ger.