Vidrigt inom vården

Bild: Ksf Media-ARKIV

Det behövs snabba åtgärder för att förbättra personalsituationen inom Vård i hemmet i Ekenäs. Den katastrofala situation som nu råder kan få ödesdigra följder för klienterna.

Serveras kvällsmål och läggas i säng klockan 16. Nästa gång en vårdare gör ett hembesök kan det i värsta fall ha gått 18 timmar, då är klockan 10 följande dag. På en månad kan en klient inom Vård i hemmet ha upp till 60 olika vårdare hemma hos sig.

Det är en katastrofal situation som personalen vid Vård i hemmet i Ekenäs beskriver i ett brev, först anonymt, sedan undertecknat till beslutsfattarna i Raseborg.

Social- och hälsovårdsnämnden tog brevet från den slutkörda personalen på allvar och beslöt att det ska göras en grundlig utredning av situationen.

Men stadsdirektör Ragnar Lundqvist övertog ärendet och ansåg att man inte ska reagera på anonyma brev. Personalen lämnade då in ett nytt undertecknat brev med samma innehåll. Stadsstyrelsen ansåg enhälligt att nämndens beslut ska stå fast. Det är nämndens skyldighet att reagera på olägenheter som kommer den till kännedom oberoende om det finns ett brev eller inte.

Det är inte enbart personalen som slår larm om den ohållbara situation som råder inom Vård i hemmet. I en insändare (Västra Nyland 11.6) berättar en anhörig om dåliga erfarenheter. Hon konstaterar att ingen tar ansvar.

I sitt brev uttrycker personalen oro för patientsäkerheten och utesluter inte heller vanvård.

Det borde aldrig gå så långt att personalen på en arbetsplats måste skriva ett brev till beslutsfattarna om urusla arbetsförhållanden där de inte kan göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Den anhöriga lyfter fram i sin insändare att klienterna kan bli osakligt bemötta. Det ska ingen äldre människa behöva utstå men om en vårdare är slutkörd på grund av att arbetsgivaren gör omorganiseringar som gör det omänskligt att jobba ska inte den enskilda vårdaren klandras.

Personalen är stadens viktigaste resurs, den ska man värna om. Den utredning som nu görs ska göras grundligt och snabbt. Om man borde gå tillbaka till det gamla systemet ska det göras, behövs det mer personal ska det prioriteras inom staden. Våra äldre, där regeringens mål är att de flesta ska bo hemma, har rätt till en mänsklig och värdig vård.

Varje fall av vanvård av äldre människor som ligger timtals i sina våta blöjor eller som ligger döda i sin lägenhet i veckor utan att någon märker det är ett fall för mycket.

Vi vill inte att det ska ske i Ekenäs. Nu är det upp till politikerna att se till att utredningen görs snabbt och åtgärder vidtas genast. Det här kan inte vänta till efter semestrarna.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland