Vidars verk värnar om vyer

För sin nya bok har Vidar Lindqvist tillbringat otaliga timmar i arkiv, bland annat på Västra Nylands redaktion. Bild: Lina Enlund

Den väger tre kilo, den är 432 sidor och innehåller 756 bilder. Vidar Lindqvists nya bok ”Ekenäs – Från fotografisk forntid till nutid” är ett rejält paket med lokalhistoria i bild.

Det är åtta år sedan Vidar Lindqvists senaste bok "Raseborg". Under den tiden har han samlat på sig ännu fler bilder från Ekenäs och byarna omkring.

Via gamla dagstidningar, ett hundratal böcker och andra skrifter om Ekenäs har han samlat information om bilderna.

– Mina tidigare böcker har varit mer bildfokuserade. Nu har jag försökt få med mer fakta.

Igenkänningsfaktorn

När Lindqvist har valt fotografierna har han valt främst sådana som inte tidigare har publicerats över huvud taget alternativt inte figurerat i hans tidigare böcker.

– Om jag återanvänder någon bild beror det på att jag har fått ny information om den.

Han har också försök använda bilder av tillräckligt bra kvalitet. Om en bild inte är helt optimal ur den synvinkeln, ska den i stället ha någonting intressant att berätta.

– Viktigt är också att det finns något i bilderna som man känner igen. Då blir de mycket intressantare.

De gamla fotografierna är från tidsperioden 1860–1960. Under de 100 åren var förändringen stor.

– Efter 1960 är stadsbildens utveckling inte lika intressant längre. Förändringen är så liten att det lätt skulle bli fråga om upprepningar i bildmaterialet.

Ett rättesnöre har varit "likheter men olikheter" det som man i branschen kallar för bildpolarisering.

Rent konstnärligt har Lindqvist en förkärlek till udda väderleksförhållanden.

– Jag fotar gärna ljusfenomen, snö, dimma, mån- och soluppgångar ...

Unika fynd

De bilder som han inte själv har tagit kommer bland annat från Västra Nylands landskapsmuseum, Åbo Akademis bildsamlingar och Museiverket. Många bilder har han också samlat på sig via kunder i fotostudion han tidigare drev.

– Om jag såg intressanta bilder frågade jag kunderna om jag fick reproducera dem åt mig själv också. Nästan alla sade att jag får ta vad jag vill.

En del av bilderna har han köpt på nätet, bland annat ett unikt fotografi av ångfartyget Concordia vid Källvikens brygga.

– Den bilden hittade jag bara två veckor innan boken skulle gå i tryck. Jag bara måste ha den.

Några pärlor har kommit till när människor tipsat Lindqvist om att någonting kul är på gång.

Många bilder är jämförelser mellan gammalt och nytt men Lindqvist har valt att inte slaviskt fotografera ur samma vinklar som i originalen.

– Jag vill mera fokusera på miljöerna som helhet.

Hoppas boken ger mersmak

Av erfarenhet vet Lindqvist att äldre människor är mer intresserade av den här typen av böcker eftersom de känner igen miljöerna.

– Om man har upplevt miljöerna själv blir bilderna genast lättare att ta till sig. Men jag hoppas att mina böcker kan få också unga att bli intresserade av Ekenäs. Det är viktigt att lära sig hur saker har varit, hur de är nu och varför de är så.

Med boken vill Lindqvist också få läsarna att upptäcka nya ställen.

– Till exempel på Bötomberget på Gullö finns ett utkikstorn med magnifik utsikt över Ekenäs.

"Ekenäs – Från fotografisk forntid till nutid" är en bok som handlar om hur staden har sett ut. Från början var det meningen att det skulle bli två böcker, där den andra skulle ha fokuserat mer på spår av det som en gång varit samt människorna bakom och i staden. Men det är nästa projekt.

Mer läsning