Vibriobakterier har orsakat dödsfall i Finland i år

För tillfället förekommer vibriobakterier i hög grad i så gott som hela Östersjön. Bild: Ari Sundberg/SPT

Vibriobakterierna frodas i såväl salt som bräckt vatten då havstemperaturen stiger. Årets rekordvarma sommar har i nuläget lett till tio vibriorelaterade infektionsfall i Finland. Åtminstone ett av fallen har haft dödlig utgång.

För ett par veckor sedan gick Institutet för hälsa och välfärd ut med en varning om att vibriobakterier förekommer i hög grad i Östersjön. I samband med varningen uppmanades personer med nedsatt immunförsvar undvika att bada i Finlands kustvatten, speciellt om de har öppna sår på kroppen.

Sedan dess har vattnet värmts upp ytterligare, vilket har gynnat vibriobakteriernas fortplantning.

I takt med att bakterierna ökar har också fler personer blivit infekterade av vibriobakterier. För tillfället är Finland uppe i tio infektionsfall den här sommaren, och åtta av personerna har drabbats av blodförgiftning, bekräftar Institutet för hälsa och välfärds specialforskare Outi Nyholm.

Institutet kan endast se de uppgifter som sjukvårdsdistrikten för in i smittskyddsregistret, och känner därmed inte till mer detaljer kring infektionsfallen. Dock vet man att åtminstone en av personerna som infekterats har avlidit.

Kolera av bakterien?

Extremt varma somrar leder till ökad förekomst av vibriobakterier i salta vatten. Enligt Nyholm är det inte uteslutet att vibriobakterier kan förekomma även i söta vatten, men risken är mycket liten.

Den vanligaste vägen bakterien tar sig in i kroppen är genom öppna sår. Om den tar sig in i blodomloppet kan den leda till blodförgiftning, och i värsta fall dör den drabbade.

Om man råkar svälja vatten i samband med en simtur kan man också smittas, och då orsakar bakterien främst en lindrig magsjuka.

Om bakterien tar sig in i kroppen via örat kan den också leda till öroninflammation.

De vanligast förekommande bakteriearterna i Östersjön är Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus och Vibrio parahaemolyticus. Nyholm bekräftar att bakterietypen Vibrio cholerae, precis som namnet antyder, är den bakterieart som kan orsaka kolera. Dock har grundliga studier av bakterierna visat att de Vibrio cholerae-bakterier som finns i Östersjön inte bär den gen som gör att de kan orsaka kolera.

– Bakterierna i Östersjön har inte visat sig ha exakt samma genuppsättning som de bakterier av arten Vibrio cholerae som orsakar kolera. Dessa bakteriestammar som kan orsaka kolera finns exempelvis i utvecklingsländer i Asien. Jag betonar alltså att det inte finns några tecken på att man kan få kolera av att simma i Östersjön, säger Nyholm.

Hur orolig ska man vara?

Det är inte första sommaren sjukvårdsdistrikten rapporterar om flera fall av infektioner relaterade till vibriobakterier.

Även under somrarna 2014 och 2018 ledde högsommarvärmen till att havsvattnets temperatur steg mer än normalt, och därmed steg även bakteriehalten.

I Finlands smittskyddsregister har man bokfört 43 fall av infektioner orsakade av vibriobakterier sommaren 2014 och 27 fall sommaren 2018.

Om framtidsutsikterna stämmer och Finland allt oftare i framtiden har extremt varma somrar, kommer även vibriobakterierna att bli en mer naturlig del av den finländska sommaren.

Institutet för hälsa och välfärds specialforskare Outi Nyholm rekommenderar att speciellt personer med nedsatt immunförsvar och sår på kroppen undviker dopp i Östersjön just nu. Bild: Privat

Hur orolig ska man vara för att smittas av bakterien?

– Jag skulle själv inte simma i Östersjön just nu om jag hade nedsatt immunförsvar och sår på kroppen. Risken att få infektionen är relativt låg, men eftersom vi vet att bakterien förekommer i så gott som hela Östersjön just nu så skulle jag vara försiktig.

Immunförsvaret kan försämras exempelvis på grund av sjukdom eller vissa mediciner.

En stor grupp i samhället som på grund av sjukdom lider av nedsatt immunförsvar är de cancerpatienter som är under aktiv behandling. Årligen får över 30 000 personer i Finland en cancerdiagnos, och en stor del av dem behöver behandling som tär på immunförsvaret.

Sakari Karjalainen, generalsekreterare för Cancerföreningen i Finland, säger att ingen cancerpatient ska lämnas ensam med sina funderingar ifall en nyhet väcker frågor.

– Alla cancerpatienter lider inte nödvändigtvis av nedsatt immunförsvar. Men de som är under aktiv behandling gör det, och mitt råd till dem är att konsultera sin läkare ifall frågor uppstår, säger Karjalainen.

– Det finns alltid hjälp, råd och stöd att få, så man ska inte bli ensam med sina funderingar.

Nätbaserad karta till hjälp

Den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) följer under somrarna med miljöförhållandet i Östersjön och bedömer varje vecka risken för riklig förekomst av vibriobakterier. Med hjälp av ECDC:s rapport bedömer sedan Institutet för hälsa och välfärd hur allvarligt bakterieläget vid Finlands kust är.

ECDC har även publicerat en nätbaserad karta där man kan kontrollera var vibriobakterier för tillfället förekommer och i vilken mängd.

Just nu råder ökad risk för vibriorelaterade infektioner längs hela Finlands kust. Femdagarsprognosen visar också att smittrisken ser ut att hållas hög speciellt längs den södra kusten, medan den sjunker en aning längs landets västra kust.