Vi vanliga och EU

Till all lycka anser 74 procent av finländarna att EU-medlemskapet varit till nytta för landet.

Jag blev glad då Finland blev medlem i Europeiska unionen (EU) 1995. Nu är vi en del av västvärlden, tänkte jag. Nu blir bilarna billigare och maten likaså. Flera utländska produkter kommer att finnas...