Vi ska ta hand om Ingåborna

Coronapandemin har lämnat spår i vårt välmående, ung som gammal.

Vi behöver nu se till att vi kan stödja barn och unga i skolan, undvika marginalisering och problem med psykisk ohälsa. Det kommer att kräva arbete från samhällets sida.

Byggandet av Kyrkfjärdens nya skola kör i gång ännu i år. Det är viktigt att vi till följande tar itu med att skapa ändamålsenliga verksamhetsutrymmen för hälsovårdscentralen och våra äldre. Fler bostäder som är lämpliga för äldre behöver också finnas. Vi ska inte heller glömma de unga som också gärna ser att det finns hyreslägenheter i byn.

För att trygga vår välfärdesservice krävs det att vi tar hand om ekonomin. Kakan måste först skapas innan den kan fördelas. Vi har en stor investeringsbörda vilket kommer att kräva nytänk och noggrann prioritering av politikerna.

Det är viktigt att vi Ingå arbetar för en meningsfull vardag för alla – från barn till seniorer. Ett av Ingås trumfkort har alltid varit det att vi tar hand om våra invånare. Det är nu viktigare än någonsin att vi satsar på ingåbornas välmående.

Henrik Wickström SFP, Ingå