"Vi måste bli kaxigare"

Tillsammans. De utgör stadsutvecklingsavdelningen – från vänster Marie Sandberg-Chibani, Samuel Nissfolk, Barbara Rehnström, Viveca Blomberg, Fredrika Åkerö, Sirpa Huusko, Sanna Himmelroos och Lotta Lerviks. Martina Österberg saknas på bilden. Bild: Lina Enlund

Raseborgs stad fick efter många om och men sin utvecklingschef i Fredrika Åkerö. I tisdags höll stadsutvecklingsavdelningen sitt andra planeringsmöte.

Turerna var många i långdansen om huruvida Fredrika Åkerö var lämplig och meriterad nog för jobbet som utvecklingschef i staden Raseborg. Det kom alla berörda instanser till slut fram till att hon är och nu har hon installerat sig och brinner av iver att ta tag i sina uppgifter.

Hon tillstår att arbetet stannade upp en aning då man väntade på Salos beslut om vem som skulle bli ny stadsdirektör i och med att Raseborgs dito Tom Simola var en av kandidaterna på målrakan.

– Men nu är det full fart som gäller.

Samarbete med grannen

Bland annat hoppas hon kunna utvidga samarbetet med Hangö stad.

– Stadsdirektören och jag är helt överens om att jobba för ett ännu tätare samarbete med Hangö. Hangö är den första samarbetsparten för oss.

I det sammanhanget nämner hon bland annat näringslivet och i synnerhet den så kallade utvecklingskorridoren.

– Det är en gemensam resurs vi har från Hangö till Svartå. Det finns otroligt många fina företag på området.

Det sagt utan att glömma en enda sektor, alla behövs i utvecklingsarbetet. Runt bordet på tisdagens planeringsmöte satt förutom Fredrika Åkerö även stadens informatör Marie Sandberg-Chibani, utredningsplanerare Samuel Nissfolk, turistinformatör Barbara Rehnström, ledande turistsekreterare Viveca Blomberg, kulturplanerarna Sirpa Huusko och Sanna Himmelroos samt kultursekreterare Lotta Lerviks. Turistsekreterare Martina Österberg hör också till stadsutvecklingsavdelningen.

I och med att Fredrika Åkerö sitter i stadens ledningsgrupp får hon därtill insyn i allt från stadsplanering och hälsovård till skolor och dagvård.

– Jag ser också mycket fram emot att få börja jobba med den nyvalde fritidschefen Reino Kärkkäinen, säger Fredrika Åkerö.

Reino Kärkkäinens avdelning omfattar idrott och hälsomotion, samt ungdoms-, biblioteks- och museiverksamheten i staden.

Klara mål

En sak som den relativt färska utvecklingschefen redan utarbetat är en strategi med klara målsättningar för stadsutvecklingsavdelningen. De här målsättningarna godkändes av koncernsektionen förra veckans tisdag.

Avdelningen ska, förutom att i samarbete med stadsdirektören främja näringslivsfrågor, även ansvara för marknadsföring och information, projekthantering, evenemang och skärgårds- och kollektivtrafikfrågor.

Till stadsutvecklingsavdelningens målsättningar för det här året hör också att delta i processen med att formulera stadens strategi för åren 2018–2021.

– I strategiarbetet ska såväl stadens anställda som förtroendevalda och intressegrupper och invånarna involveras, säger Fredrika Åkerö.

– Vi ska också förnya stadens visuella linje. Det arbetet startar redan i mars, fyller Marie Sandberg-Chibani i.

Den nya visuella linjen ska användas inom hela staden från år 2018. En tredje målsättning är att utarbeta en gemensam evenemangskalender för hela staden.

Då evenemang kommer upp nämner Fredrika Åkerö Ekenäs höstmarknad.

– Staden har ganska stort ansvar för höstmarknaden. Frågan är hur mycket vi aktivt själva ska delta i arbetet med marknaden.

Frågan som hänger i luften är hur ett samarbete kring marknadsbestyren med andra aktörer kunde se ut.

Sanna Himmelroos drar paralleller till kulturverksamhet.

– Vår uppgift är att stödja, inte så mycket att producera. Vi samarbetar mycket med andra aktörer.

Hon lyfter fram Ekenäs sommarkonserter som ett exempel, samt projektet Musikglädje som Monica Henriksson ansvarar för. Lotta Lerviks nämner å sin sida Bokkalaset, medan Sirpa Huusko har ansvaret för samarbete kring Kirjakekkerit och Offspring på sitt bord.

– Vi har delat upp de stora evenemangen sinsemellan, förklarar Lotta Lerviks.

Träffar med aktörer

För att konkret komma i kontakt med olika kulturaktörer ordnar man kulturkaffe den första tisdagen i månaden, nästa gång följaktligen den 7 mars och den gången i Svartå.

– På samma sätt har vi turistkaffe månadens sista tisdag, nästa gång den 28 februari, säger Viveca Blomberg.

Alla dessa satsningar är som så mycket annat som stadsutvecklingsavdelningen sysslar med en del av stadens marknadsföring. Till marknadsföringsbiten hör förstås också alla stadens webbportaler och -sidor samt de olika sociala mediekanalerna.

Arbetet syftar både till att locka turister och evenemangsbesökare och är ett led i att förbättra stadens dragningskraft som inflyttningsort.

– Vi måste bli kaxigare och lyfta fram alla sidor av Raseborg, den bredd som finns på företagssidan, möjligheterna att bo här året om och alla evenemang som ordnas, säger Fredrika Åkerö.

Avdelningen utvärderas

Hur stadsutvecklingsavdelningen lyckas i sina strävanden kan tyckas svårt att mäta. Men de facto ska man göra det. Koncernsektionen ska i år ta ställning till mätare som används då avdelningen utvärderas hösten 2018.

Man kan samtidigt se det som en mätare för Fredrika Åkerö själv:

– Mitt jobb som utvecklingschef är tidsbundet, jag är omplacerad till det fram till utgången av 2018.