"Vi kan inte undvika att viruset kommer till brigaden"

Janne Sarpoma säger att besöken på Nylands brigad är begränsade för tillfället. Bild: Jesper Sundström

Nylands brigads säkerhetsåtgärder höll coronaviruset borta i ett halvt år. Nu har ett fåtal beväringar smittats, men läget är under kontroll.

Nylands brigad klarade sig länge utan coronavirusfall, men i början av oktober smittades den första beväringen och i slutet av förra veckan hade sex beväringar drabbats av coronaviruset. Dock är inte...