"Vi kan inte ta rätt beslut om vi inte har fakta"

Bild: Ksf Media-ARKIV

Social- och hälsovårdsnämnden kräver kontinuerliga rapporter om situationen inom Vård i hemmet.

Det katastrofala läget inom enheten Vård i hemmet i Ekenäs behandlades på ett extrainsatt nämndmöte i torsdags.

Det var sex nämndmedlemmar som krävde en uppföljning på åtgärder som vidtagits med anledning av personalbrevet från i våras. De sex som vill ha ett extra möte var SDP:arna Petra Baarman, Frank Holmlund och Sami Letti, Emilia Paarma-Junttila från Vänsterförbundet, Dick Mannström från De gröna samt Sylva Heerman, SFP.

Personalbrevet behandlades i nämnden i maj och då beslöt man det ska göras en grundlig utredning snarast och att nödvändiga åtgärder utarbetas och verkställs.

I juni hölls ett personalmöte där också huvudförtroendemännen, arbetarskyddschefen, arbetarskyddfullmäktige, tf social- och hälsovårdsdirektören, chefen för äldreservice samt enhetschefen för stöd och vård i hemmet deltog.

Man utvecklar verksamheten och vill bland annat hålla regelbundna möten för personalen och bli bättre att ge dem information.

Man har för avsikt att skapa arbetsgrupper för att utveckla ett egenvårdarsystem, så att det inte är så många olika personer som besöker de äldre och håller kontakt med anhöriga.

Personalen har hörts också då verksamheten planeras. Man betonar vikten av positiv feedback och att ledningen och ska ge personalen stöd och uppmuntran.

Inga svar

Frank Holmlund är inte helt nöjd med de svar man fick på nämndens möte. Man hade ställt många frågor till de ansvariga för äldrevården men fick få svar. De sex hade efterlyst hur vårdkedjorna går och andra procedurer.

– Vi kan inte fatta rätt beslut om vi inte har fakta. Budgettiderna närmar sig och då måste vi ha fakta för att veta var det behövs pengar och eventuella nya tjänster.

Han framhåller att det absolut viktigaste nu är att nämnden får kontinuerlig rapportering om hur förbättringarna inom Vård i hemmet framskrider.

– Problemen har funnits i åratal. Vi måste få veta hur det egentligen är, var flaskhalsarna finns, vi måste få ärliga svar.

Han säger att stadens uppgift är att ge de äldre kvalitativt och kvantitativt god vård.

– Vi är bekymrade över att de äldre inte får god vård i hela Raseborg. Utan personalens moral och etik skulle systemet rasa som ett korthus. Personalen tar ett stort ansvar.