Vi behöver mera samhällslära och historia

Strax före årsskiftet publicerade Helsingin Sanomat en nyhet om att (endast) 40 procent av finländarna vet vilka fem partier som är i regeringen. Siffran kommer från en färsk undersökning och den är identisk med resultat från tidigare, liknande undersökningar. Även uppgifterna om att män och folk i medelåldern vet mera än andra, är känt sedan tidigare.

Trots att undersökningen inte skapade ny kunskap, genererade den en intensiv diskussion om finländarnas politiska kunskaper, som enligt den typiska tolkningen anses vara låga. Fast det är svårt, kansk...