Vi behöver demokratiska rättigheter mot tjänstemännens godtycklighet

Bild: Alexandra Furu

Jag föreslår att Bobäcksgränden med det snaraste iordningställs så att alla fordon kan tryggt köra med så god fart att inte ens tunga fordon blir fångade mellan bommarna.

Bobäcksgränden i Kyrkslätt är en del av en mycket gammal förbindelseled mellan Kungsvägen och "Saltsjön" (numera Esboviken) på ett ställe mellan väg och brygga med lastningsbart djup där avståndet är under en kilometer. Vägen finns inritad på Storskifteskarta över Bobäck från 1804 som lika viktig som Kungsvägen.

Vägen har säkert funnits länge under den svenska tiden och den brygga som redan då fanns har betjänat all båttrafik på Bobäck under långa tider; man både seglade och rodde med båt sina produkter till torget i Helsingfors. Till Bobäck kom även det ryska tsarparet och höga dignitärer som senator Gripenberg som ett tag bodde på Guss. Vägen användes som allmän väg och som odlingsväg av bönderna. Tydligen var trafiken så livlig att en hamnkrog behövdes, den senaste krogen kallades av byborna för Fördärvet, talande nog.

Under Porkalaparentesen förföll vägen och växte igen, efter 1956 användes vägen, men inte i samma omfattning. Ingen ångbåtstrafik förekom längre och bryggan hade förfallit. Bättre vägnät och det växande bilintresset svarade bättre på den tidens transportbehov. Efter tvångsinlösningarna av alla andra järnvägsövergångar 1993 sattes vägen i bättre skick mellan Masabyvägen och nybyggda Ring III. Så småningom fick den cirka 300 meter långa stumpen heta Bobäcksgränden och järnvägsövergången fick automatiska bommar.

Trafikverket anser i dag att Bobäcksgränden betjänar endast ett fåtal bönder. Byaföreningens undersökning för något år sedan visar att ett par hundratal bilar kör där varje dag. Förutom fyra bondgårdars rätt tunga maskiner och traktorer rör sig lastbilar och långtradare samt utryckningsfordon och taxibilar där speciellt som man av gps-systemet slussas in på vägen, ibland till förarens förskräckelse då vägen för det mesta varit i ett skandalöst dåligt skick. Om vägen stängs mister man denna cirka 300 meters anslutning till Ring III och får en omväg på 7,5 kilometer via Masaby och Sundsberg vilket blir dyrt och tidsödande för speciellt bönderna som också ska hem till sina gårdar. Även för utryckningsfordon kan förlängningen bli ödesdiger för till exempel patienter med stroke.

En stor del av de tomter som sålts av gårdarna har fått rätt till vatten och fiske i viken och stängningen av Bobäcksgränden skulle också drabba dessa Bobäckbor. Lyckas kommunen stänga denna väg motarbetar man kommuninvånares intressen i hög grad. Om man hänvisar till att Ring III kan användas kommer den möjligheten att försvinna genast då Ring III blir motorväg och det är väl bara en tidsfråga innan det sker. Då står Bobäckborna utan förbindelsemöjligheter till allt söder om järnvägen och jordbrukarnas jord blir antagligen tvångsinlöst, som vanligt till hutlöst låga priser, för att förvandlas till jättestora rondeller och flerplanskorsningar. Vackert?

Jag föreslår att Bobäcksgränden med det snaraste iordningställs så att alla fordon kan tryggt köra med så god fart att inte ens tunga fordon blir fångade mellan bommarna. Enligt protokollet från lantmäteriförrättningen 1993 och 1994 är Trafikverket ensamt skyldigt att sköta underhållet. I värsta fall måste ett väglag bildas för att sköta uppgiften och alla intressenter kallas till möte med det snaraste. Bildandet av ett nytt väglag skall även bekostas av Trafikverket enligt samma protokoll.

Jag föreslår också att byborna förenar sig i en protest mot kommunens planer på att stänga en historiskt värdefull del av vägen som utgör en navelsträng mellan norra och södra delen av Bobäck. Vi behöver alla med: byaföreningen, jurister, historiker och alla som vill bevara vår härliga by som kallades "kustbanans pärla" i en sång i en revy som Muffen spelade.

Vi behöver duktiga förkämpar för demokratiska rättigheter mot tjänstemäns godtycklighet och kortsynthet!

Hjördis Nyman Bobäck

Mer läsning