Vett och etikett på vägen

Bild:

En undersökning visar att så gott som alla kör för fort vid vägbyggen. Det är skrämmande att man bryr sig så lite om andras säkerhet.

I sommar får cirka 3 500 kilometer väg ny beläggning. Det är 500 kilometer mer än under de senaste tio åren. Trafikverket har i år kunnat utöka antalet kilometrar delvis för att priset på bitumen är lågt men också för att regeringen har gett tilläggsfinansiering för vägbeläggning.

Vägarbeten behövs för att göra vägarna bättre och säkrare. Då vägarbetet utförs, oberoende av om det handlar om ny beläggning eller ombyggnad eller andra förbättringar väcker det irritation hos bilisterna.

Trafikverket strävar efter att på livligt trafikerade vägar utföra arbetena så det minst stör bilisterna, men alltid är det inte möjligt. Det finns också en webbplats där man kan kolla var vägarbeten pågår och hur de påverkar trafiken.

Vid vägarbeten finns skyltar och andra tillfälliga arrangemang som berättar hur man ska köra. Ett viktigt vägmärke, inte minst med tanke på vägarbetarnas säkerhet, är hastighetsmärket.

Enligt en undersökning, som Trafikverket gjorde i fjol på tre olika vägbyggen, struntar många i att hålla hastigheten. På ett av ställena körde 96 procent av bilisterna för fort. Undersökningen visar också att hastighetstavlor som visar hur fort bilisterna kör sänker hastigheterna.

Vägarbetare kan berätta skräckhistorier om många farliga situationer och de får så gott som dagligen utstå gliringar av bilister.

Många bilister tror att hastigheterna och andra arrangemang har gjorts godtyckligt, men de är noga övervägda och baserar sig bland annat på fysiska lagar.

Bilister kan också bli upprörda över att hastigheten är tillfälligt sänkt trots att det inte pågår något synligt arbete. De sänkta hastigheterna är ändå nödvändiga för så länge arbetet inte är färdigt är säkerheten på entreprenörens ansvar.

En annan utsatt grupp i trafiken är räddningspersonal och poliser på uppdrag. Förutom höga hastigheter trots blåljus är det människans nyfikenhet och behov att fota och filma situationen som gör det farligt. I Sverige dog tre brandmän nyligen då de var i färd med att rädda människor som varit i en trafikolycka. Branschfolk säger att det är bara en tidsfråga innan samma sak sker i Finland.

Polisens närvaro vid vägbyggen gör att hastigheterna sjunker men den har inte möjlighet att vara närvarande hela tiden. Inte heller vid olyckor finns det alltid personer som kan dirigera trafiken.

Därför är det upp till den enskilda bilisten att följa trafikreglerna och anamma ett körsätt som är säkert både för sig själv och andra.

Enligt Timo Tervo, professor i trafikmedicin, är trafikkulturen i Finland sämre än i grannländerna Sverige och Estland. Finländarna blir lättare irriterade, återhållsamheten försvinner och i stället kommer ett eldigt temperament och själviskhet fram.

Finländarna har en del att förbättra i sin trafikkultur. För vägarbetare måste det vara psykiskt tungt att veta att i värsta fall nästan varje bil kör förbi dem med för hög hastighet. Alla bilister har skäl att se sig själva i spegeln och lätta på gaspedalen vid vägbyggen. Vägmarkeringar och hastighetsmärken finns där för allas säkerhet. De få sekunder man i slutändan sparar på att köra för fort kan vara ödesdigra. Det är det inte värt.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland