Pirkko Grönroos i Ekenäs ser nya möjligheter tack vare vårdreformen – "Kommunerna kan för första gången på allvar koncentrera sig på förebyggande vård"

Pirkko Grönroos önskar att det i framtiden blir mindre byråkratiskt att anlita den privata vården. "Vi måste på ett vettigt sätt kunna utnyttja all kunnig sjukvårdspersonal i landet", säger hon. Bild: Lina Enlund

När vårdpusslet läggs om ser Pirkko Grönroos en ny öppning för kommunerna: Den förebyggande verksamheten. Samtidigt hoppas hon att byråkratin mellan den offentliga och den privata vården minskar.

– Går man in med kravet att alla ska ha kvar sitt så fastnar vi i de gamla tankebanorna. Nu ska vi se på möjligheterna och bygga upp något nytt.Det säger Pirkko Grönroos, veteranpolitiker (SFP) i Eken...