Vem ska äga ditt vatten?

Din dusch blir en affärsmöjlighet.

Politikerna i Raseborg funderar på att slå ihop Raseborgs Vatten och Ekenäs Energi. Detta skulle innebära att vattnet som vi använder i framtiden skulle styras av marknadslogiken, vilket hittills inte varit fallet. Tillsvidare har Raseborgs Vatten som uppgift att sköta om vattenförsörjningen, inte producera vinst. Enligt stadens ledning skulle en fusion leda till "synergieffekter" och till besparingar på 300 000 euro. Då blir Raseborg säkert det första fallet i kommunalpolitikens historia där fusionen mellan två organisationer i den här storleksklassen lett till sådana besparingar, eller besparingar över huvud taget.

Om vi däremot tänker på vad som på riktigt kommer att hända är att priset på vattnet kommer att stiga. Ekenäs Energi sköter sig utmärkt, men det är ett företag vars syfte är att skapa vinst åt aktieägarna. För tillfället ägs det av staden, men det är ingenting som säger att det är så i all evighet. Om vattnet ägs av ett företag kan vilken som helst privatperson eller annat företag i världen i framtiden äga vårt vatten. Din dusch blir en affärsmöjlighet. Som konsument kan du inte heller välja någon annans vatten utan är tvungen att betala precis det pris som ägaren vill ha för sin investering. Enligt FN är vattnet en mänsklig rättighet. Kanske delvis därför har de finländska kommunerna valt att inte sälja bort vattnet. Förutom Jyväskylä, som enligt en mätning från 2017 nu har det dyraste vattnet bland de stora städerna i Finland.

Politik kan ofta verka avlägsen för den vanliga människan, men vattnet är en grundförutsättning för livet. Nu, bästa Raseborgare, har ni er chans att engagera er i den politiska debatten. Det går hur lätt som helst med hjälp av en telefon eller e-post att kontakta stadsdirektören och stadsfullmäktigeledamöterna och ställa åtminstone de följande frågorna: hur blir vattenförsörjningen bättre för mig som invånare om fusionen går vidare? Vilket konkret problem löser det? Varför ska någon få tjäna pengar på vattnet över huvud taget?

I politiken dyker det ibland upp förslag, som sedan börjar leva sina egna liv. Snart minns ingen varför förslaget gjordes och vilket problem det skulle lösa. Men vidare ska det för att alla nu tänker så. Jag är illa rädd att snart är vi i det skedet även i den här frågan och när hjulen satts i rullning går de inte längre att stoppa. Så ta fram e-posten och ställ frågorna nu.

Det är klart att det finns aspekter, som eventuellt handlar om kommunaltekniken, där invånarna inte kan ta lika bra ställning som stadens tjänstemän och politiker. Men grundfrågan om vem som ska få äga vårt vatten har varenda invånare en tillräcklig förståelse för. Eftersom stadens ledning utan tvivel endast tänker på alla invånares bästa är jag fullkomligt övertygad om att det finns goda motiveringar – alltså andra än "synergieffekter" – till varför fusionen planeras. Nu är rätt tid att öppet berätta om dem så att även invånarna förstår.

Lauri Rapeli Forskningschef vid Åbo Akademi